Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Tiks veikta ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos

26 May 2017

2017.gada 11.aprīlī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) kopā ar projekta partneriem Lietuvas Enerģētikas Institūtu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtu BIOR uzsāka projekta ECOFLOW (Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos/ Ecological flow estimation in Latvian – Lithuanian trans-boundary river basins) īstenošanu.

Projekta mērķis ir novērtēt mazo HES darbības ietekmi uz upju ekosistēmām Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos.

ECOFLOW projekts nodrošinās zinātnisku novērtējumu mazo HES darbības ietekmei uz ūdens ekosistēmām. Projekta rezultātā tiks izstrādāta metodoloģija ekoloģiskā caurplūduma (E-flow) noteikšanai, priekšlikumi grozījumiem nacionālajā likumdošanā, kas iekļautu ūdens resursu izmantošanas atļauju izsniegšanu un stratēģisko plānošanu, kā arī pret noteces svārstībām jūtīgo zivju sugu sarakstu Ventas un Lielupes upju baseinu apgabalos.

Jānis Šīre, LVĢMC Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs: “Šis projekts ir īpaši nozīmīgs Latvijas ūdeņu izpētei, jo pētījumi par upju minimālo ekoloģisko caurplūdumu Latvijā līdz šim nav veikti. Projekta rezultāti ļaus definēt prasības ūdens resursu izmantošanai, piemēram, HES vajadzībām, nepasliktinot kopējo ūdeņu kvalitāti un nodrošinot to pieejamību gan dabiskajai videi, gan cilvēka vajadzībām.”

25. aprīlī notika projekta ECOFLOW uzsākšanas sanāksme, kurā projekta partneri detalizēja darba uzdevumus, sasniedzamos mērķus un noteiktos termiņus.

 

Projekta vadošais partneris: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Projekta partneri: Lietuvas Enerģētikas Institūts, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2017. – 31.03.2019.).

Kopējais projekta finansējums ir 391 245.20 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85% (332 558.42 EUR) apmērā.

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latvijas, Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Related tags:

Last updated: 21.06.2024 11:26