Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Uzsākas apmācības Latvijas un Lietuvas amatniekiem

10 January 2018

Š.g. 9.janvārī, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā notika pirmā projekta “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” nodarbība. Tajā pulcējās vairāk kā 20 mājražotāji no Latvijas un Lietuvas.
Viens no projekta mērķiem ir pilnveidot un uzlabot Latvijas-Lietuvas pierobežas biznesa vidi, realizējot apjomīgu 11 dienu apmācību programmu.

Pusgadu iepriekš, ikviens potenciālais un esošais amatnieks varēja pieteikt savu dalību apmācībās. Aicinājumam atsaucās vairāk kā 80 amatnieki no Latvijas un Lietuvas, kas darbojas tekstila, stikla, koka, keramikas un papīra jomā. Visas četras apmācību grupas turpmāko 5 mēnešu laikā apgūs 88 stundu programmu par šādām tēmām:
– Sadarbības piedāvājuma izstrāde un starpnozaru sadarbības aspekti uzņēmumos, pašvaldībās un zinātniski pētnieciskās iestādēs;
– Jaunu tirgu apgūšana;
– Zīmola radīšana / zīmolrade;
– Tirgus izpēte un jaunu tirgu apgūšana;
– Komunikācijas prasmes dažādās sociālās un kultūras vidēs;
– Uzņēmējdarbības plānošana (ieskaitot finanses);
– Intelektuālais īpašums un produkcijas eksporta iespējas.

Šobrīd Dobeles PIUAC grupas apgūs pirmās divas tēmas. Pārējās tēmas dalībnieki dosies apgūt pie projekta sadarbības partneriem – Panevēžas Biznesa centrā un Anikščiai mākslas inkubatorā – mākslas studijā. Plānots, ka apmācības noslēgsies šā gada 2.jūnijā Anikščiai mākslas inkubatorā – mākslas studijā.

Pasākumi tiek organizēti projekta “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām” ietvaros (Nr.LLI-138). Projekts tiek realizēts ar INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu. Projekta ieviešanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam. Kopējais projekta budžets ir 336648,66 EUR. Vadošā partnera Dobeles PIUAC kopējais budžets ir 129025,06 EUR, no kuriem 109671,30 EUR – Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums.
Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne – www.europa.eu
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mājas lapa – www.latlit.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Last updated: 23.04.2024 12:44