Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Vardan žmonių saugumo Lietuvos ir Latvijos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos suvienijo savo pajėgas bendrame projekte

06 June 2017

Lietuvos ir Latvijos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos plečia savo bendradarbiavimą radiologinio ir cheminio saugumo srityje. 2017 m. birželio mėn. Latvijos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Utenos apskrities ir Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pradeda įgyvendinti bendrą projektą, kuriuo bus siekiama apsaugoti uždaromos Ignalinos atominės elektrinės ir šalia jos statomų panaudoto branduolinio kuro saugyklų apylinkių ir kaimyninės Latvijos gyventojus nuo radiologinių ir cheminių avarijų, kurios gali kilti saugant ar pervežant jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančius krovinius ir pavojingas medžiagas.

Bendru projektu bus siekiama, kad gerėtų Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono ugniagesių gelbėtojų tarpusavio komunikacija, augtų gebėjimai dirbti kartu ir koordinuojant turimas pajėgas. Per dvejus metus truksiantį projektą  bus organizuoti  seminarai  ir kursai, surengtos bendros abiejų  šalių tarnybų pratybos, kuriose pareigūnai išbandys įsigytos gelbėjimo įrangos taktines technines galimybes ir įgytas žinias pritaikys realiose situacijose. Šis projektas ne tik pagerins Latvijos ir Lietuvos ugniagesių gelbėtojų bendradarbiavimo įgūdžius, bet taip pat skatins visuomenę suprasti kaip saugiai elgtis radiologinių ir cheminių incidentų bei aplinkos užteršimo atvejais. Visa informacija, susijusi su šio projekto įgyvendinimu, bus skelbiama Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos interneto svetainėje pgt.tts.lt.

­– Cheminių avarijų ir radiologinių incidentų Latvijoje ir Lietuvoje kasmet daugėja, todėl, vardan gyventojų saugumo, reikia pagalvoti apie tai, kaip bendromis pastangomis mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, greitai ir efektyviai juos likviduoti, vykdyti švarinimo darbus. Nutraukus Ignalinos AE eksploataciją vykdomi demontavimo darbai ir radioaktyvios atliekos bus vežamos į radioaktyvių atliekų kapinynus, tvarkymo ir saugojimo komplektus, todėl būtina tam pasirengti. Šio projekto dėka mūsų valdybos pasirengimas radiologinių ir cheminių incidentų likvidavimui ženkliai pagerės, – pasakojo Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Alvydas Jakseboga. – Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba įsigis specialų lengvąjį automobilį, mobilų deaktyvavimo postą su reikiama įranga, mobilų vandens siurblį, dujų analizatorius, dozimetrus ir cheminius kostiumus, savo kvalifikaciją pasitobulins 10 pareigūnų, bus surengtos pratybos, kuriose dalyvaus visi projekto partneriai, tobulins praktinius įgūdžius likviduojant panašaus pobūdžio incidentus. Į pratybas bus įtraukti ir kitų susijusių institucijų ir organizacijų atstovai.

Projektą „CBRB avarijų ir užterštumo likvidavimas Latvijos–Lietuvos pasienio zonoje” (LLI-195 ATOM), finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa, kuri siekia prisidėti prie darnaus teritorijos vystymosi, padedant jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Visas projekto biudžetas –1 170 198 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 994 668,30 Eur. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos biudžetas šiame projekte –172 716 Eur, iš jų bendrasis finansavimas sudaro 146 808,60 Eur.

Daugiau informacijos apie projektą galima sužinoti svetainėse www.latlit.eu bei pgt.tts.lt arba el. paštu alvydas.jakseboga@vpgt.lt ar telefonu 8 386 25 000.

Last updated: 21.06.2024 11:26