Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Vēsturisko muižu parku apsaimniekotāji un īpašnieki dalās pieredzē

15 September 2022

Šī gada 8. un 9. septembrī uz praktisko semināru “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana un apsaimniekošana vēsturiskajos muižu parkos” pulcējās Latvijas un Lietuvas muižu īpašnieki, parku administrācija un kopēji, pašvaldību darbinieki, ainavu arhitekti, apzaļumošanas speciālisti, dabas un kultūras mantojuma aizsardzības speciālisti. Seminārs norisinājās Lietuvā Antalieptē un Kamarišķos, kā arī Latvijā Preiļos.

Seminārs tika rīkots projektā “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā”, kura laikā no 2020. gada 1. augusta partneri – Preiļu novada pašvaldība, Zarasu rajona pašvaldība, kā arī Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Inovatorių slėnis” un “Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas” – veic gan vērienīgus vēsturisko muižu parku bioloģiskās daudzveidības uzlabošanas pasākumus, gan arī izglīto parku apsaimniekotājus, sabiedrību un jauno paaudzi par parku sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem, uzsverot nepieciešamību rūpēties ne tikai par vēsturisko parku kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī dabas bagātībām. Tāpēc arī šī semināra dalībniekiem bija iespējas paplašināt zināšanas par vēsturisko muižu parku bioloģisko daudzveidību, iepazīsies ar paņēmieniem parku bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un stāvokļa uzlabošanai. Pasākumā tika sniegti ziņojumi par projekta laikā īstenotajiem darbiem, tostarp NVO “„Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“ prezentēja projektā topošo izdevumu “Vēsturisko parku apsaimniekošanas rokasgrāmata bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai“, kas drīzumā nonāks pie lasītājiem. Pieredzē dalījās Renavo muižas direktors Deivids Makavičus. Īpaši iedvesmojoša bija iespēja klātienē Antalieptes baskāju karmelītu klostera parkā noskatīties uzņēmuma „Balta laja“ arboristu koku kopšanas paraugdemonstrējumus, pārliecināties par NVO “Inovatorių slėnis” veiktajām neticamajām pārmaiņām Kamarišķu muižas parkā, apskatīt ierīkoto abinieku dīķi – šie darbi nebūtu bijuši iespējami arī bez brīvprātīgo aktīvas iesaistes. Pirmās dienas noslēgumā Kamarišķu parkā Lietuvas Sikspārņu aizsardzības biedrības vadībā notika sikspārņu vērošana un šiem noslēpumainajiem zīdītājiem paredzēta būrīša uzstādīšana.

Semināra otrās dienas aktivitātes norisinājās Preiļos, kur semināra dalībniekus ar Preiļu novadu iepazīstināja Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, atzīstot, ka šī projekta aktivitātes dod nozīmīgu ieguldījumu Preiļu parka attīstībā. Preiļu muižas kompleksa un parka pārvaldniece Sanda Čingule-Vinogradova iepazīstina klātesošos ar Preiļu parka apsaimniekošanas darbiem, dalījās praktiskajā pieredzē, kas daudziem klātesošajiem bija ļoti noderīga un izmantojama arī savā darbā. Par Augšdaugavas novada parku apsaimniekošanas pieredzi semināra dalībniekiem pastāstīja Jolanta Bāra, Augšdaugavas novada Dabas resursu nodaļas vadītāja. Tā kā seminārā piedalījās daudzi parku apsaimniekošanā iesaistīti speciālisti, izvērtās aktīva saruna un diskusija.

Otrās dienas noslēgumā semināra dalībnieki iepazina klātienē 47 ha lielo Preiļu parku – gan tā vēsturi, gan arī dabas bagātības. Bija iespēja apskatīt projektā realizējamos vērienīgos dīķu un kanālu rekonstrukcijas darbus, kas notiek jau no pagājušā gada. Šobrīd turpinās hidrobūves pie Mīlestības kalniņa rekonstrukcija – kad šie darbi noslēgsies, jaunā hidrobūve ļaus efektīvāk regulēt ūdens līmeni, kļūs drošāka apmeklētājiem, kā arī iegūs parka veidolam atbilstošas gaišas koka margas. Tāpat tika apskatīts kanāls pie pils, kur tīrīšanas darbi bija veikti pagājušā gada rudenī un šī gada pavasarī. Krastā ierīkotā abinieku ziemošanas vieta šobrīd ir saplūdusi ar apkārtējo parka ainavu un pie tās tika novēroti abinieki, kas, acīmredzot, jau pošas uz ziemošanu.

Projekts “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” noslēgsies šī gada decembrī. Līdz tam laikam paredzēts Preiļos noslēgt hidrobūves rekonstrukciju pie Mīlestības kalniņa, kā arī papildināt mobilo aplikāciju “Pure Water” ar izzinošu taku ar dažādiem uzdevumiem pa Preiļu parku. Paredzētas arī apmācības skolotājiem Lietuvā un noslēguma konference Preiļos.

Seminārs tika rīkots projekta „Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā (LLI-476, Save Past for Future)” ietvaros.

Projektu “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam. Projekta partneri ir Preiļu novada pašvaldība, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Innovators valley” un “Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonds” (Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas), kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiek veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Last updated: 11.06.2024 09:20