Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Viens projekta Nr. LLI-136 solis uz priekšu

23 November 2017

26.septembrī starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI – 136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas” ietvaros Neretas novada pašvaldībā viesojās Biržu pašvaldības mērs Valdemārs Vaļķūns (Valdemaras Valkiunas), Biržu rajona sporta centra direktors Sigits Mitrohins (Sigitas Mitrochinas) un Biržu pašvaldības projektu vadītāja Jurga Bagomaloviene.

Biržu pārstāvji viesojās Neretas sporta hallē, lai novērtētu, kā paveikta  grīdas seguma nomaiņa, kura pieņemšana notika 22. jūnijā.

Biržu pašvaldības pārstāvji vizītes ietvaros pārrunāja aktualitātes, kas saistītas ar projekta īstenošanu un turpmāku sadarbību sporta un kultūras jomā. Kā atzina Biržu mērs V.Vaļķūns, halles grīdas seguma atjaunošana Neretā un skeitparka uzcelšana Biržos, ko paredz šis starpvalstu projekts, ir viens solis uz priekšu, tālākais ir abu kaimiņu – Neretas un Biržu –  ciešāku draudzības saišu un sadarbības veidošana kultūras, sporta u.c. sfērās. A.Kviesis piebilda, ka nākamgad jāsarīko sporta sacensības starp skolu jaunatni un pašvaldības darbiniekiem. Savukārt  Sēlijas novadu tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā” jāpiedalās arī Biržu rajona deju kolektīvam un daiļamata meistariem.

Biržu rajona sporta centra direktors S.Mitrohins pauda cerību par turpmāku pašvaldību sadarbību sporta jomā, iesaistot abu kaimiņu sportistus, organizējot kopīgas sacensības u.c. Vizītes ietvaros Biržu pašvaldības sporta pārstāvis tikās ar treneri Zigurdu Karolu.

Projekta ietvaros nākamā gada 12.maijā plānotas dažādas sportiskās aktivitātes Biržos, kurās piedalīsies gan Neretas, gan Biržu sportisti un sportotgribētāji.

2017.gada 30. martā Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un Biržu pašvaldības administrācijas direktors Rimants Pauža parakstīja sadarbības līgumu, kura mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus un vidi mazāk attīstītās kopienās. 

Last updated: 23.05.2024 15:28