Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Vykdomi Antalieptės parko tvenkinių rekonstrukcijos darbai

20 January 2023

Zarasų rajono savivaldybė kartu su partneriais įgyvendina Intereg projektą LLI 476 „Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas“ (Save Past for the Future).

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.​

Šio projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, aprėpiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.

 

Viena šio projekto veiklų – išvalyti ir rekonstruoti Antalieptės vienuolyno parkų tvenkinius, įrengti pažintinius takelius.

 

Antalieptės vandens telkiniai buvo apleisti ir užteršti daugybę metų, todėl, dėl juose vykstančių eutrofikacijos procesų, kūdros, grioviai, šlaitai ir krantai apaugo vandens ir sumedėjusia augmenija, dėl ko buvo prarastos ne tik ekologinės vertybės, bet ir estetinis patrauklumas.

 

Tvarkant teritoriją, atsižvelgta į parko kraštovaizdžio ypatumus, pritaikymą biologinės įvairovės apsaugai bei vandens kokybės gerinimui. Sutvarkytoje parko teritorijoje numatyta įrengti pažintinius ugdymo takus su pritaikytomis interaktyviomis gamtos (lauko) mokyklų ugdymo programomis, kurių dėka mokiniai ir lankytojai įgis naujų žinių apie žaliąją infrastruktūrą, biologinę įvairovę, gamtos ir kultūros paveldą senuosiuose parkuose, jų priežiūros bei atkūrimo svarbą.

 

Planuojama Antalieptės parko sutvarkymo darbų pabaiga – 2023 m. sausio mėn.

Projekte dalyvauja Zarasų rajono savivaldybės administracija, VŠĮ „Inovatorių slėnis“, Preili savivaldybė (Latvija) ir VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“.

Projektą remia 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Projekto bendra vertė – 1 030 848,12 Eur, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 876 220,89 Eur.

Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Zarasų rajono savivaldybė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Last updated: 18.06.2024 09:41