Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Zemgalē gūst pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā

29 April 2019

Pirmdiena, 11.februāris, 2019.gads

Tiekoties projekta “SocQuality” (LLI – 317) apmācībās, Latvijas un Lietuvas speciālisti guvuši pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu sniegšanā, lielāko uzmanību pievēršot sociālās rehabilitācijas un iekļaušanas pasākumu metodēm, kā arī profesionālās izdegšanas risku mazināšanas pasākumiem.

 

Pieredzes apmaiņas pasākumā Jelgavā piedalījās Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību sociālo dienestu un jaunatnes darba speciālisti, kā arī viņu Lietuvas kolēģi no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem. Tikšanās laikā novadu eksperti ieguva plašāku priekšstatu par plānošanas reģiona aktivitātēm sociālajā jomā, tostarp par šobrīd vienu no nozīmīgākajiem un finansējuma ziņā apjomīgākajiem ZPR ieviestajiem projektiem – Eiropas Sociālā fonda finansēto deinstitucionalizācijas projektu “Atver sirdi Zemgalē”. Tāpat pasākuma dalībnieki apmeklēja Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Dienas aprūpes centru jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem ”Harmonija”, kur iepazinās ar jaunākajām metodēm un nākotnes iecerēm jauniešu nodarbinātībai un stresa mazināšanai, piemēram, smaguma segaām un multisensoro istabu.

Dalībnieki apmeklēja arī psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ģintermuiža” muzeju. Slimnīcas ilggadējā speciāliste, muzeja vadītāja Anastasija Meiere stāstīja par vienas no lielākajām psihoneiroloģiskajām slimnīcām valstī 130 gadu laikā uzkrāto psihiatrijas un sociālās rehabilitācijas metožu pieredzi. Pasākuma dalībniekiem – sociālo dienestu darbiniekiem, kuri strādā ar to pašu mērķauditoriju ārpus slimnīcas sienām –, bija iespēja identificēt kopīgus saskarsmes punktus, piemēram, slimnīcas speciāliste pieminēja “aizņemtības terapiju”, kas sasaucas ar aktuāliem jautājumiem sociālo dienestu dienas centros. Atskatoties vēsturē, slimnīcas speciāliste norādīja uz pagājušā gadsimta 20. – 30. gados slimnīcā attīstīto darba terapiju – izveidotajām galdnieku, kalēju, kurpnieku un grozu pinēju darbnīcām –, aktīvo dalību kultūras pasākumos, kā arī mūsdienās piedāvāto mūzikas un mākslas terapiju.

Sociālajā darbā, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti, veicot dažādus iekļaujošus pasākumus, kā arī, lai pašiem sociālajiem darbiniekiem mazinātu izdegšanas riskus, ir iespējams plaši pielietot mākslas terapijas metodes. Ar to, kā darbojas mākslas terapija, kā plānot mākslas terapijas nodarbības saviem klientiem, kādus speciālistus labāk izvēlēties, pastāstīja Deju un kustības terapeitu asociācijas Latvijā vadītāja Solvita Zemīte. Pieredzes apmaiņas dalībniekiem bija iespēja arī “uz savas ādas” izbaudīt mākslas terapijas metodes, piedaloties deju un kustību terapijas, mūzikas terapijas un mākslas terapijas grupas nodarbībās sertificētu mākslas terapeitu vadībā. Nodarbības notika Jelgavas bērnu un jauniešu centrā “Junda”, tā vadītāja sākotnēji dalībniekus iepazīstināja ar centra piedāvāto iespaidīgo pulciņu, apmeklētāju un darbinieku skaitu un daudzajiem darbības virzieniem, kā arī ar dažiem iekļaujošiem pasākumiem bērniem ar īpašajām vajadzībām.

Eiropas Savienības Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansētajā projektā “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”  jeb “SocQuality” (LLI-317) tiek veidoti un uzlaboti sociālās iekļaušanas pasākumi cilvēkiem, kas ir pakļauti atstumtības riskam. Projektu ZPR kā vadošais partneris izstrādājis kopā ar partneriem no septiņām pašvaldībām Latvijā un Lietuvā – Auces, Dobeles, Jaunjelgavas un Viesītes novada pašvaldībām, kā arī Jonišķu A.Raudonikia Mākslas skolas Atvērto jauniešu centru, Rokišķu Jauniešu centru un Kretingas Dienas aktivitāšu centru. Projekts “SocQuality” īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2018.gada marta līdz 2020.gada februārim, un projekta kopējais budžets ir 791 256,20 EUR, no kuriem 672 576,74 EUR ir ERAF līdzfinansējums.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu

Uz papildus jautājumiem atbildēs: 
Ieva Zeiferte, Zemgales plānošanas reģiona Interreg Latvija-Lietuva projekta “SocQuality” vadītāja
ieva.zeiferte@zpr.gov.lv, tālrunis 29465533

Informāciju sagatavoja:
Ilva Kalnāja, ZPR komunikācijas speciāliste
ilva.kalnaja@zpr.gov.lv, tālrunis 28814226

https://www.zemgale.lv/component/k2/item/226-zemgale-gust-pieredzi-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-sniegsana

Related tags:

Last updated: 21.06.2024 11:26