Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

ZPR sāk jaunu projektu uzņēmējdarbības atbalstam

21 June 2017

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinātu atbalsta sistēmu un veicinātu biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanu un pašnodarbinātību, ZPR sācis īstenot jaunu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu.

Uzņēmējdarbības attīstība jau vairāku gadu garumā ir temats, par kuru aktīvi diskutē un meklē atbalsta risinājumus gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. Šajā procesā iesaistījušies arī Plānošanas reģioni, kas pēdējos gados ar mērķi atbalstīt jaunos uzņēmējus un veicināt sadarbību izveidojuši Uzņēmējdarbības centrus.

Turpinot atbalsta sniegšanu, 2017. gada pavasarī ZPR sācis projektu “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”, kura galvenie mērķi ir paaugstināt pārrobežu sadarbību un stiprināt uzņēmējdarbības atbalsta institūciju kapacitāti, kā arī veicināt uzņēmējdarbību, nodrošinot dzīvotspējīgu ideju atbalsta sistēmu uzņēmējdarbības uzsācējiem.

Projektā iesaistījušies seši partneri – Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partneris, Kurzemes Plānošanas reģions, Aizkraukles novada pašvaldība, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Šauļu inkubators, Paņevežu Biznesa centrs un Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka.

Paredzēts, ka tuvākajos divos gados tiks izveidoti divi jauni uzņēmējdarbības atbalsta centri, no kuriem viens būs Aizkrauklē, tiks aprīkotas un pilnveidotas vairākas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas un attīstītas to mājaslapas, izveidota kopīga starpvalstu konsultatīvā platforma pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmējiem, veikti pētījumi, izveidota apmācību programma e-vidē, organizētas apmācības par dizainu, eksportu, komunikāciju, eksportu. Tāpat tiks izveidots mārketinga rīks internetā, kas ļaus ērti izveidot bukletus, plakātus un citus reklāmas materiālus.

Viens no redzamākajiem jaunā projekta ieguvumiem būs pārrobežu mentoru-konsultantu tīkls. Tajā tiks apmācīti 20 konsultanti četrās dažādās tēmās, kas sniegs atbalstu 150 topošajiem vai jaunajiem uzņēmējiem, konsultējot viņus par iespējamajiem izaicinājumiem, labākajiem risinājumiem un attīstības veidiem. Tāpat tiks rīkotas apmācības uzņēmējdarbības institūciju darbiniekiem, kas ikdienā strādā ar biznesa vides pārstāvjiem.

Projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” no 2017. gada aprīļa līdz 2019. gada martam ar INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions, un tā kopējais budžets ir 741 604 EUR, no kuriem 630 363 – Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums. ZPR finansējums šajā projektā ir 169 358 EUR, no kuriem 143 955 EUR – ERAF līdzfinansējums.

Aigars Ieviņš
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists

Related tags:

Last updated: 26.06.2024 15:10