Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Attīstīs jaunus sociālās aprūpes mājās pakalpojumus vientuļiem senioriem

02 November 2018

Ar mērķi ir uzlabot aprūpes mājās sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes – profesionālu aprūpētāju komandas, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem aprūpi un medicīnisko palīdzību mājās, biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” sadarbībā ar 4 pašvaldībām Latgalē, 2 pašvaldībām Lietuvā uzsākusi projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb Aging in Comfort (tulk.- Vecumdienas komfortā) īstenošanu.

Arvien pieprasītāki kļūst aprūpes mājās sociālie pakalpojumi, kuru nepieciešamību cilvēkiem rada vecums, veselības stāvoklis, dzīve bez tuviniekiem un nevēlēšanās pamest mājas par labu sociālās aprūpes iestādēm. Arvien pieaugoši statistikas dati par vientuļo vecāka gadagājuma cilvēku skaitu, kuriem nepieciešama aprūpe mājās, liek sociālos dienestus apzināties trūkumus gan to tehniskajā nodrošinājumā, lai nokļūtu līdz klientam, gan sociālo darbinieku kapacitātē.

Projekta mērķa grupa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionā – bijušajos Daugavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un Moletai rajonos. Projekts paredz uzlabot pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumus un infrastruktūru, izmantojot jaunu pieeju aprūpei mājās un pašpalīdzības pasākumus, lai nodrošinātu kvalitatīvākas vecumdienas. Tiks iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojums, piemēram, ratiņkrēslu pacēlāji un ratiņkrēsli, krēsli un atbalsta ierīces vannai un dušai, mobilā vanna guļošu cilvēku peldināšanai, atbalsta jostas cilvēku pacelšanai, ierīces veselības parametru noteikšanai, gludināšanas un tīrīšanas komplekti, pedikīra, matu un bārdas griešanas komplekti, masāžas galds un cits. Rēzeknes novada, Utenas un Moletai pašvaldību specializētajos transportlīdzekļos paredzēta vieta 2 ratiņkrēsliem un nestuvēm, savukārt Daugavpils novada paredzētajā specializētajā auto- duša un veļas mazgāšanas iespēja.

Projekta ietvaros notiks mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes apmaiņa, un mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā, lai iepazītos ar viņu pieeju aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai vecāka gadagājuma cilvēkiem. Paredzēts, ka pēc mobilo brigāžu veiktspējas palielināšanas, speciālisti apzinās esošos vietējos resursus ap vientuļajiem senioriem (draugus, kaimiņus, iedzīvotājus) un aktivizēs viņus, sniedzot konsultācijas un vienkāršu apmācību atbalsta un palīdzības sniegšanā vientuļajiem iedzīvotājiem, tādējādi veicinot viņu neatkarīgas dzīves spēju.

Kopumā plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus sociālā pakalpojuma sniegšanai 4 rajonos (Daugavpils, Rēzeknes, Utenas un Moletai) un 1 novada pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem. Tiks izstrādāta arī rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem.

Projekta Aging in Comfort partneri ir biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Ilūkstes novada pašvaldība, Utenas rajona pašvaldības administrācija, Moletai rajona pašvaldības administrācija. Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.- 2020.gadam ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir 449 029,21 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 381 674,80 EUR. Projekta ilgums 18 mēneši. Programmas mājaslapas adrese www.latlit.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja:

Līga Upeniece, projekta koordinatore

Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”

Last updated: 26.06.2024 15:10