Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-317 projekta “SocQuality” Konference «Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos – iespējas un izaicinājumi »/ Konferencija «Socialinių paslaugų ir įtraukties kokybė regionuose – galimybės ir iššūkiai»

Date: 15. January 2020

Time: 10:00 am - 6:00 pm

Ceraukste, Latvia

Konference

«Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos – iespējas un izaicinājumi »/ «Socialinių paslaugų ir įtraukties kokybė regionuose – galimybės ir iššūkiai»/ SocQuality, LLI-317

Trešdien, 15.01.2020 kompleksā “Rožmalas”/ Trečiadienis, 2020-01-15, kompleksas “Rožmalas”

Nameja g. 2, Ceraukste, Ceraukstes seniūnija, Bauskės savivaldybė/ Nameja iela 2, Ceraukste, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads

 www.rozmalas.lv

Dienas kārtība (draft)/ Darbotvarkė (projektas)

Zemgales plānošanas reģiona organizētajā konferencē aicināti piedalīties gan projekta “SocQuality” partneri, gan citas Zemgales un Lietuvas pierobežas sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītās puses, kā arī jauniešu centri, kas īsteno sociālās iekļaušanas pasākumos, kopumā 60 cilvēki/ Žiemgalos planavimo regionas organizuoja konferenciją ir kviečia dalyvauti projekto „SocQuality“ partnerius ir kitas šalis, teikiančias socialines paslaugas Žiemgaloje ir Lietuvos pasienio regione, taip pat jaunimo centrus, įgyvendinančius socialinės įtraukties priemones, iš viso 60 žmonių.

Lai rosinātu domāt par sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāti un pieejamību, iepazītos ar projekta “SocQuality” laikā gūto pieredzi, iepazītu alternatīvus sociālās rehabilitācijas un izglītības piedāvājumus Zemgales reģionā, lūdzu dalību konferencē reģistrēt līdz 08.01.2020/ Siekiant sužinoti apie socialinių paslaugų ir įtraukties kokybę bei prieinamumą, susipažinti su “SocQuality” projekto metu įgyta patirtimi, alternatyviais socialinės reabilitacijos ir švietimo pasiūlymais Žiemgalos regione, prašome registruotis į konferenciją 08.01.2020.

I daļa

9:30 -10:00 Reģistrācija, kafija
10:00 – 10:15 Atklāšanas uzrunas Zemgales plānošanas reģiona vadības pārstāvis
10:15 – 10:35 Projekta “SocQuality” rezultāti, secinājumi, ierosinājumi nākamajam plānošanas periodam Ieva Zeiferte, projekta vadītāja, Zemgales plānošanas reģions
10.35 – 11:05 Par sociālo pakalpojumu attīstības politikas pamatnostādnēm nākamajam periodam 2021.-2027., kvalitāti regulējošajiem normatīvajiem aktiem un to plānotajiem uzlabojumiem LR Labklājības ministrijas eksperts (pagaidām nav apstiprināts)
11:05 – 11:20

 

Zemgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstība – deinstitucionalizācijas procesa progress Dace Strautkalne, sociālo pakalpojumu koordinatore, Zemgales plānošanas reģiona
 

11:20 – 11:50

Sociālo pakalpojumu kvalitāti regulējoši instrumenti Lietuvā Eksperts no Lietuvas (pagaidām nav apstiprināts)
11:45 – 12:30 Ziņojums par “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas” ieviešanu projekta partneru sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās Aija Rieba, Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas konsultante, SIA “Trīs V” valdes locekle
12:30 – 13:30 Pusdienas  

 

II daļa

 1. grupa – Sociālo pakalpojumu attīstības piemēri
13:30 – 13:45 Kvalitātes vadības sistēma Dienas aktivitāšu centrā, Psihologa un fizioterapeita darbs multisensorās istabā Birute Viskontiene , Kretingas dienas aktivitāšu centrs direktore
13:45 – 13:55 Vides pieejamība Dobeles novada grupu dzīvokļa pakalpojuma uzlabošanai, projektā gūtā pieredze Taiga Gribuste, Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja
13:55 – 14:05 Universālā dizaina elementi Auces novada servisa dzīvokļu mājā Ilmārs Matvejs, Auces novada projektu vadītājs
14:05 – 14:15 Daudzveidīgs aprīkojums (tais skaitā dārza darbiem) Jaunjelgavas novada grupu dzīvokļa pakalpojuma uzsākšanai Iluta Groza, Jaunjelgavas novada projektu vadītāja
14:15 – 14:25 Viesītes Dienas centra 7 iekļaušanas pasākumi Liene Maisaka, Viesītes novada domes projektu vadītāja
14:25 – 14:45 Jautājumi/ atbildes, diskusijas, grupas kopsavilkums, secinājumi, ieteikumi
14:45 -15:00 Kafijas pauze

 

 1. grupa – Jauniešu centru iekļaujošo pasākumu attīstības piemēri
13:30 – 14:00 Jauniešu sociālā iekļaušana Zemgales reģiona pašvaldību jauniešu centros Edgars Jānis Paulovičs

Jaunatnes informācijas punkta Zemgalē eksperts

14:00 – 14:15 Lietuvas partneru piemērs – Jonišku mākslas skolas Atvērtā jauniešu centra metodikas papildinājums ar jauniem iekļaušanas pasākumiem – interaktīvām aktivitātēm Juventa Jurgeliene, Jonisķu Mākslas skolas Jauniešu centra vadītāja
14:15 –14:30 Lietuvas partneru piemērs – Rokisķu Jauniešu centra pieredze nometņu organizēšanā un infrastruktūras pielāgošana Sandra Čibinskaite, Rokisku Jauniešu centra projektu vadītāja
14:30 – 14:45 Jautājumi/ atbildes, diskusijas, grupas kopsavilkums, secinājumi, ieteikumi
14:45 – 15:00 Kafijas pauze

 

III daļa

15:30 – 16:15 Alternatīvās pedagoģijas metodes Bārbeles zēnu skolā Bārbeles skolas apmeklējums http://brukna.lv/musu-darbi/
16:30 – 18:00 Alternatīvas sociālās rehabilitācijas metodes Bruknas kopienā, Bruknas muižas apmeklējums