Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Study visit to explore the heritage of Crusades

LLI-453 Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia (Traces of Crusades)

Date: 04. April 2022 - 08. April 2022

Time: 6:00 am - 10:00 pm

A study visit to Poland is planned with a purpose to give an opportunity to project specialists and target groups to deepen historical knowledge, familiarize with heritage objects, learn from best examples of tourism service provision, etc. by visiting historical heritage objects having historical linkages with Baltic countries. It is planned to visit the most vivid and remaining historical objects reminiscent of the times of the Crusaders and provide an opportunity to enrich the knowledge on Livonian Crusades to Baltic countries, show historical linkages, present different perspectives on this thematic topic. Castles and historical objects, reflecting the greatest influence of Livonian Crusades to Baltic countries shall be explored.

LLI-453 Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia/

Traces of Crusades

Deliverable D.T3.2.1

PAŽINTINĖ KELIONĖ Į LENKIJĄ KRYŽIAUS ŽYGIŲ PAVELDO TYRINĖJIMUI

PRELIMINARI PROGRAMA

Data: 2022 m. balandžio 4-8 d.

 

Kalba: lietuvių-latvių, diskusijos anglų ir rusų kalbomis

Pažintinės kelionės į Lenkiją tikslas – suteikti galimybę projekto specialistams ir tikslinėms grupėms, pagilinti istorines žinias, susipažinti su paveldo objektais, pasimokyti iš teikiamų turizmo paslaugų lankant istorinio paveldo objektus, turinčius istorinių sąsajų su Baltijos šalimis. Kelionės metu bus aplankomi ryškiausi išlikę kryžiuočių laikus menantys istoriniai objektai bei suteikta galimybė praturtinti žinias apie Livonijos kryžiaus žygius į Baltijos šalis, parodyti istorinius ryšius, pristatyti įvairias perspektyvas šia tema.

2022-04-04 1 diena: Išvykimas iš Lietuvos, Kryžiuočių pilių Lenkijoje apžiūra iš išorės: Węgorzewo (Ungura)/Angerburg- Barciany/Barten- Kętrzyn/Rastenburg- Bezławki/Bäslack-Szestno/Seehesten-Olsztyn/Allenstein-Olsztynek/ Hohenstein
7:00 Pradinė išvykimo vieta: Žagarė, Malūno g. 1
7:30 Joniškis, Livonijos g. 3, restoranas Žilvinas
  Kaunas, aikštelė prie geležinkelio stoties
  Pietūs.
  Węgorzewo (Ungura) / Angerburg – kryžiuočių pilis prie Unguros upės įtekėjimo į Mamrų ežerą.
Barciany / Barten – kryžiuočių pilis.
Kętrzyn / Rastenburg – kryžiuočių pilis.
Bezławki / Bäslack – nedidelė kryžiuočių pilis, vėliau pritaikyta bažnyčiai.
Szestno / Seehesten  – kryžiuočių pilies griuvėsiai.
Olsztyn / Allenstein – Varmės vyskupystės kapitulos pilis, dabar – muziejus.
Olsztynek / Hohenstein – kryžiuočių pilis (dabar – mokykla).
  Nakvynė ir vakarienė Olštine ar aplinkiniuose miesteliuose.
2022-04-05 2 diena: Grunwald (Žalgiris) – 1410 m. mūšio laukas, muziejaus lankymas- Dąbrówno/Gilgenburg-Ostróda/Osterode-Przezmark/Preußisch Mark-Pasłęk/ Preußisch Holland-Elbląg/Elbing 
  Pusryčiai ir išvykimas iš nakvynės vietos
  Grunwald (Žalgiris) – 1410 m. mūšio lauko ir muziejaus ekspozicijų lankymas.
Artimiausia Žalgirio mūšio laukui Dąbrówno / Gilgenburg – kryžiuočių pilis.
  Pietūs.
  Ostróda / Osterode – kryžiuočių pilis.
Przezmark / Preußisch Mark – kryžiuočių pilis.
Pasłęk / Preußisch Holland – kryžiuočių pilis.
Elbląg / Elbing  – kryžiuočių pilis.
  Nakvynė ir vakarienė Marienburgo (Malborko) miestelyje ar jo apylinkėse.
2022-04-06 3 diena: Kryžiuočių sostinės pilis Malbork/Marienburg-Sztum/Stuhm
  Pusryčiai ir išvykimas iš nakvynės vietos.
  Malbork/Marienburg – kryžiuočių sostinės pilies ir muziejaus lankymas.
  Pietūs.
  Sztum/Stuhm – kryžiuočių pilis.
  Nakvynė ir vakarienė Kvidzino miestelyje ar jo apylinkėse.
2022-04-07 4 diena: Kryžiuočių pilys prie Vyslos: Kwidzyn/Marienwerder-Gniew/Mewe- Nowe/Neuenburg-Grudziądz/Graudentz-Pokrzywno/Engelsburg-Radzyń Chelmiński/Rehden-Brodnica/Strasburg
  Pusryčiai ir išvykimas iš nakvynės vietos.
  Kwidzyn / Marienwerder – Pamedės vyskupų pilis.
  Gniew / Mewe – kryžiuočių pilis.
Nowe / Neuenburg  – kryžiuočių pilis.
  Pietūs.
  Grudziądz / Graudentz – kryžiuočių pilis.
Pokrzywno / Engelsburg – kryžiuočių pilis.
Radzyń Chelmiński / Rehden – kryžiuočių pilis.
Brodnica / Strasburg – kryžiuočių pilis.
  Nakvynė ir vakarienė Brodnicoje ar jos apylinkėse.
2022-04-08 Aplankomos pilys, esančios pakeliui grįžtant į Lietuvą: Działdowo/Soldau- Nidzica/Neidenburg-Szczytno/Ortelburg-Ryn/Rhein
  Pusryčiai ir išvykimas iš nakvynės vietos.
  Działdowo / Soldau – kryžiuočių pilis.
Nidzica / Neidenburg – kryžiuočių pilis.
  Pietūs.
  Szczytno / Ortelburg – kryžiuočių pilis.
Ryn / Rhein – kryžiuočių pilis.
  Išvykstame į Lietuvą.

 

  Atvykstame į Kauną
  Atvykstame į Joniškį, Žagarę

 

 

Last updated: 29.05.2024 10:45