Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

INTERREG LATVIJA – LIETUVA IZSLUDINA PIRMO PROJEKTU KONKURSU

29 April 2016

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2016. gada 29. aprīļa līdz 5. augustam plkst. 13.00 pēc Latvijas un Lietuvas laika.

Programmai ir 4 prioritātes: ilgtspējīga un tīra vide, nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes uzlabošana, sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums un uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un labas pārvaldes rezultātā.

Projektus var iesniegt valsts iestādes (valsts institūcijas, reģionālās un vietējās iestādes) un valsts valsts iestādēm līdzvērtīgas iestādes un nevalstiskās organizācijas. Programmas teritorijā ir Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi Lietuvā un Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioni Latvijā. Projekta pieteikumu var iesniegt vismaz divi projekta partneri (vismaz viens no Latvijas un vismaz viens no Lietuvas).

Kopējais programmas līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 51.6 miljoni eiro, kas tiks piešķirti projektiem, kuru aktivitātes būs vērstas uz programmas mērķu sasniegšanu. Fonds finansēs projektu attiecināmās izmaksas 85% apmērā.

Plašāku informāciju un konkursa dokumentus meklējiet programmas mājas lapā www.latlit.eu/calls-for-proposals/

Informāciju sagatavoja:
Margarita Apine
vecākā eksperte, Interreg Latvija – Lietuva programma,
+ 371 66016736;
email: Margarita.Apine@varam.gov.lv

Last updated: 26.06.2024 15:10