Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-195 Liquidation of CBRN accidents and pollution in Latvia – Lithuania cross-border area (ATOM)

Effective joint environmental resource management is essential to ensure environmental sustainability and reduce environmental accidents. According to statistics, CBRN accident rates in the Latvia and Lithuania is increasing every year, which oblige us to think about the development of joint actions in order to reduce such accidents. Therefore State Fire and Rescue Service of Latvia, Utena county Fire and Rescue board and Visaginas county Fire and Rescue board joint project aim is to reduce environmental risks and to fight together against environmental accidents of chemical, biological and, in particular radioactive material leakage and contamination. That can be achieved with cooperation and strengthening the capacities and capabilities during CBRN accidents on Latvian and Lithuanian border area. During project implementation, it is planned to do joint exercises, training courses, and workshops and purchase a compatible equipment. Since through the Latvian and Lithuanian borders are frequently transported hazardous substances, as well as the border area is located in high-risk sites such as the Ignalina nuclear power plant in Visaginas, it is particularly important to improve cooperation between both countries and service capabilities of CBRN incidents and decontamination. This project will not only improve the Latvian and Lithuanian Fire and Rescue Service and co-operation skills, but also promote public awareness and knowledge of the behavior and safety of CBRN contamination and accidents.

Social media and contacts:
Phone: +371 27834622
E-mail: viktorija.leskova@vugd.gov.lv
Website: https://www.vugd.gov.lv
Address: Maskavas street 5, Riga, LV-1050,Latvia

6 June 2017

Vardan žmonių saugumo Lietuvos ir Latvijos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos suvienijo savo pajėgas bendrame projekte

Lietuvos ir Latvijos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos plečia savo bendradarbiavimą radiologinio ir cheminio saugumo srityje. 2017 m. birželio mėn. Latvijos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Utenos apskrities ir Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pradeda įgyvendinti bendrą projektą, kuriuo bus siekiama apsaugoti uždaromos Ignalinos atominės elektrinės ir šalia jos statomų panaudoto branduolinio kuro saugyklų apylinkių ir kaimyninės Latvijos gyventojus nuo radiologinių ir cheminių avarijų, kurios gali kilti saugant ar pervežant jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančius krovinius ir pavojingas medžiagas.

Bendru projektu bus siekiama, kad gerėtų Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono ugniagesių gelbėtojų tarpusavio komunikacija, augtų gebėjimai dirbti kartu ir koordinuojant turimas pajėgas. Per dvejus metus truksiantį projektą  bus organizuoti  seminarai  ir kursai, surengtos bendros abiejų  šalių tarnybų pratybos, kuriose pareigūnai išbandys įsigytos gelbėjimo įrangos taktines technines galimybes ir įgytas žinias pritaikys realiose situacijose. Šis projektas ne tik pagerins Latvijos ir Lietuvos ugniagesių gelbėtojų bendradarbiavimo įgūdžius, bet taip pat skatins visuomenę suprasti kaip saugiai elgtis radiologinių ir cheminių incidentų bei aplinkos užteršimo atvejais. Visa informacija, susijusi su šio projekto įgyvendinimu, bus skelbiama Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos interneto svetainėje pgt.tts.lt.

­– Cheminių avarijų ir radiologinių incidentų Latvijoje ir Lietuvoje kasmet daugėja, todėl, vardan gyventojų saugumo, reikia pagalvoti apie tai, kaip bendromis pastangomis mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, greitai ir efektyviai juos likviduoti, vykdyti švarinimo darbus. Nutraukus Ignalinos AE eksploataciją vykdomi demontavimo darbai ir radioaktyvios atliekos bus vežamos į radioaktyvių atliekų kapinynus, tvarkymo ir saugojimo komplektus, todėl būtina tam pasirengti. Šio projekto dėka mūsų valdybos pasirengimas radiologinių ir cheminių incidentų likvidavimui ženkliai pagerės, – pasakojo Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Alvydas Jakseboga. – Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba įsigis specialų lengvąjį automobilį, mobilų deaktyvavimo postą su reikiama įranga, mobilų vandens siurblį, dujų analizatorius, dozimetrus ir cheminius kostiumus, savo kvalifikaciją pasitobulins 10 pareigūnų, bus surengtos pratybos, kuriose dalyvaus visi projekto partneriai, tobulins praktinius įgūdžius likviduojant panašaus pobūdžio incidentus. Į pratybas bus įtraukti ir kitų susijusių institucijų ir organizacijų atstovai.

Projektą „CBRB avarijų ir užterštumo likvidavimas Latvijos–Lietuvos pasienio zonoje” (LLI-195 ATOM), finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa, kuri siekia prisidėti prie darnaus teritorijos vystymosi, padedant jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Visas projekto biudžetas –1 170 198 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 994 668,30 Eur. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos biudžetas šiame projekte –172 716 Eur, iš jų bendrasis finansavimas sudaro 146 808,60 Eur.

Daugiau informacijos apie projektą galima sužinoti svetainėse www.latlit.eu bei pgt.tts.lt arba el. paštu alvydas.jakseboga@vpgt.lt ar telefonu 8 386 25 000.

Read more
2 June 2017

Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pranešimas spaudai apie projektą ATOM

Utenos apskrities ir Latvijos Respublikos Latgalos regiono ugniagesiai gelbėtojai, siekdami stiprinti saugumą ir pasirengimą reaguoti į radiacines, biologines ir chemines nelaimes bei efektyviai jas likviduoti, pradėjo bendradarbiauti įgyvendinant tarptautinį projektą „CBRB avarijų ir užterštumo likvidavimas Latvijos – Lietuvos pasienio zonoje” (toliau – Projektas). Projekto metu bus mokomasi, kaip reaguoti į tokio pobūdžio nelaimes, bus vykdomas ugniagesių gelbėtojų rengimas. Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – APGV) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokykloje organizuos radiacinių, biologinių ir cheminių nelaimių likvidavimo kursus Projekte dalyvaujančių institucijų pareigūnams. Taip pat Utenos APGV įsigis „sunkiąją” gaisrinę autocisterną, galinčią gabenti didelį kiekį vandens, kuris reikalingas radiacinių, cheminių nelaimių likvidavimo metu. Naujoji autocisterna bus aprūpinta nauja hidrauline ir pneumatine gelbėjimo įranga, kuri taip pat bus įsigyta Projekto lėšomis. Tai leis efektyviai ir greitai reaguoti į galimas nelaimes, o technika, įranga ir žinios, įgytos Projekto metu metu, bus praktiškai išbandytos 2019 m. numatomų tarptautinių lauko pratybų metu Visagino savivaldybėje.

2017 m. birželio 8 dieną Daugpilyje vyks Projekto atidarymo renginys. Renginio metu bus aptarti Projekto partnerių įsipareigojimai įgyvendinant Projektą, siekiami tikslai ir laukiami rezultatai.

Projektas yra parengtas pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, kuri siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi, padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Projektą Utenos APGV įgyvendina kartu su pagrindiniu partneriu – Latvijos valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba bei projekto partneriu – Visagino priešgaisrine gelbėjimo valdyba.

Bendra Projekto įgyvendinimo vertė yra 1 170 198 EUR, iš kurių 994 668 EUR sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Projekto biudžete Utenos APGV skirta 343 380 EUR, iš kurių 291 873 EUR (85 proc.) sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Šis Projektas įgyvendinamas nuo 2017 m. balandžio 1 d iki 2019 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos apie Projektą galite rasti Utenos APGV tinklapyje www.utena.vpgt.lt

Pranešimą parengė:
Arvydas Šapalas
Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Civilinės saugos skyriaus vyresnysis specialistas
tel. (8 389) 65 856
el. p. arvydas.sapalas@vpgt.lt

Read more
More articles

Two institutions have strengthened cooperation during project LLI-195 “ATOM” implementation: State Fire and Rescue Service of Latvia and Fire and Rescue Department under the Ministry of the Interior of Lithuania.

According to statistics, CBRN accident rates in the Latvia and Lithuania are increasing every year, which obligate two institutions to participate in the project to think about the development of joint actions in order to reduce such accidents.

The project aim was to reduce environmental risks and to fight together against environmental accidents of chemical, biological and, in particular radioactive material leakage and contamination. That was achieved with cooperation and strengthening the capacities and capabilities during CBRN accidents on Latvian and Lithuanian border area.

Two institutions strengthened their cooperation throughout joint exercises, training courses, and workshops and purchase of a compatible equipment.

CBRN courses: CBRN courses for seven Latvian and six Lithuanian officers. During courses they improved their skills of the liquidation of chemical or radiological accidents or rescue operations.

 

 

 

112 Day: The aim of activities was to improve communities’ knowledge about actions and safety in case of an accident, especially in nuclear accidents, radioactive material leakage and pollution. Activities were organized in Daugavpils, which is a regional centre of Latvia – Lithuania cross-border area. That provided an opportunity to inform citizens from both countries.

 

 

 

 

 

 

 

Practical training in Visaginas

In practical exercise, firefighters tested the skills, cooperation and ability to use new in project bought equipment. The exercise consisted of 2 days. The first day was dedicated for preparation of exercises, second day for exercise itself – a nuclear emergency connected scenario.

 

 

 

 

 

 

 

 

Purchase of equipment

Throughout the project, State Fire and Rescue Service of Latvia purchased specialized equipment such as radiation dosimeters, different communication tools for preventive measures, mobile platform, radio station, firefighting pressure pipes, mobile smoke and gas chamber for vocational training, tent. State Fire and Rescue Service of Lithuania purchased chemical protection suits, decontamination post, dosimeters, gas analysers, specialized car, transportable pump, masks, drone, thermal cameras, specialized off-road vehicle, and pneumatic rescue equipment.

Last updated: 23.05.2024 15:28