Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Noslēgusies projekta īstenošana

02 December 2019

Jelgavas pilsētas dome kā vadošais partneris, Šauļu pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Šauļu apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde kopīgi īstenojusi Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu Nr. LLI-232 “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” (DERMR). Projekta lielākais ieguvums ir operatīvo dienestu tehniskās bāzes uzlabošana, veiksmīga sadarbība un praktiskās mācības vides un civilās aizsardzības jomā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās.Projekta īstenošanas laikā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 30.oktobrim, projekta partneri kopīgi sadarbojoties Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās uzlaboja agrīnās brīdināšanas sistēmu un operatīvās informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem, lai nodrošinātu iedzīvotāju informēšanu krīzes situācijās. Pārrobežu sadarbības ietvaros tiks uzlabots Latvijas un Lietuvas operatīvo glābšanas dienestu tehniskais aprīkojums un iegādāta papildus nepieciešamā infrastruktūra un inventārs, piemēram, operatīvie transportlīdzekļi, ugunsgrēku dzēšanas aprīkojums, glābšanas laivas, rācijas, droni, uzstādītas videonovērošanas kameras, iegādātas mobilās nojumes, teltis un materiālās rezerves ārkārtas situācijām. Projektā organizētajās mācībās pilnveidotas Latvijas un Lietuvas operatīvo glābšanas dienestu speciālistu zināšanas un iemaņas un uzlabota savstarpējā sadarbība dažādu iespējamo vides risku novēršanā, piemēram, kūlas un kūdras ugunsgrēku dzēšanā, ķīmisko avāriju novēršanā. Projekta ietvaros tika īstenotas sabiedrību izglītojošas kampaņas, veikti pētījumi, mēdijos un sociālajos tīklos publicēti informatīvie video rullīši un izglītojošu rakstu sērija, kā arī organizēti erudīcijas konkursi skolēniem, lai pierobežas teritorijā uzlabotu iedzīvotāju zināšanas par dažādiem pasākumiem un rīcībām, kas saistīti ar vides risku mazināšanu.

Projekta mērķis bija pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus. Projekta kopējais budžets bija 1 111 003,37 EUR, t.sk. 941 734.28 EUR Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Last updated: 26.06.2024 15:10