Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Partneri tiksies Jelgavā – darba grupas sanāksmē

30 April 2019

2019. gada 7. maijā Jelgavas pilsētas bibliotēkā tiksies Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gada projekta LLI-110 “Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm” projekta partneri, lai pārrunātu jaunākās aktualitātes un plānotu nākošo – noslēdzošo projekta periodu.

Sanāksmes laikā partneru projektu vadītāji un koordinatori sniegs pārskatu par iepriekšējā periodā paveikto, plānos nepieciešamās izmaiņas un aktivitātes projekta noslēdzošajam periodam, kā arī Jelgavas pilsētas bibliotēka iepazīstinās partnerus ar projekta ietvaros ieviestajiem drošības risinājumiem, pašapkalpošanās iekārtu un jaunajiem darba procesiem, ko veicinājusi jauninājumu ieviešana.

Vairāk par projektu: www.latlit.eu un  https://selfservicelibraries.mozello.lv

Par šīs ziņas saturu pilnībā atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja:

Klinta Kalnēja, projektu vadītāja, Jelgavas pilsētas bibliotēka, e-pasts: klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv

Last updated: 26.06.2024 15:10