Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Pasirašyta 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Keliauk ekologiškai“ nr. LLI-349 įgyvendinimo sutartis

30 May 2018

2018 m. gegužės 30 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka ir Preili (Latvija) savivaldybės merė Maruta Plivda bei dar penki partneriai iš Latvijos ir Lietuvos, pasirašė partnerystės sutartį dėl 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto “Development of eco-tourism by using water resources in Latvia and Lithuania” / “LEARN ECO TRAVEL” („Vandens resursų panaudojimas eko turizmo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje“/ „Keliauk ekologiškai“) įgyvendinimo.Projekto finansavimo sutartis tarp projekto vadovaujančio partnerio – Preili savivaldybės administracijos – ir Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regionų vystymo ministerijos pasirašyta 2018 m. gegužės 21 d.

Bendra projekto vertė – 618 194,06 Eurų. Anykščių rajono savivaldybės dalis – 79 999,67 eurų (67 999,71 eurų Europos regioninės plėtros fondo ir 11 999,96 eurų savivaldybės biudžeto lėšų).

LT ir LV pasienio regionai yra turtingi gamtiniais vandens objektais, kurie nevisiškai pritaikyti turizmo reikmėms, neįgaliems žmonėms. Vandens objektai turi didelį potencialą tapti eko-turizmu regione, tačiau pastebėta, kad trūksta turizmo produktų ir bendrų eko-turizmo maršrutų. Projekto tikslas yra didinti regiono patrauklumą, kartu gerinant turistines poilsio vietas prie vandens objektų, sukurti naujus eko-turizmo produktus ir paslaugas, taip padidinant Programos teritorijos lankytojų skaičių. Daug bendrų veiklų yra planuota tikslui pasiekti: ilgalaikis poilsio infrastruktūros pagerinimas, vandens įrangos pirkimas, sukurti 3 bendrus eko-turizmo paketus ir 1 aplikacija apie vandens kokybę, suorganizuoti 4 turizmo festivalius ir 2 nuotykių stovyklas mokiniams, turizmu suinteresuotų šalių produktyvumo gerinimas ir marketingo veiklos. Naujo eko-turizmo skatinimas pasienio regionuose yra tas, kad kiekvienoje šalyje turimos kompetencijos bus sujungtos, kuriant bendrus turizmo produktus ir paslaugas, siekiant plėtoti gamtos paveldo objektus.

Naujas požiūris turizmo paslaugų plėtros ir tobulinimo kontekste numato investicijas, atsižvelgiant į neįgalių žmonių poreikius. Sabalunkos stovyklavietė, Sartai ir Gražutės regioninis parkas taps pirmuoju visiškai neįgaliesiems pritaikyta vieta Lietuvoje. Naujausių interaktyvių IKT priemonių ir vandens įrangos turizmo veikloms panaudojimas, pavyzdžiui, irklenčių, vandens dviračių, pontonų, valčių ir vandens kėdės, kurios skirtos žmonėms su judėjimo negalia, ir kt., naudojimas suteiks naujų galimybių teritorijos savivaldybėms ir lankytojams.

Last updated: 29.05.2024 10:45