Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Preiļu novadā apskatāma Latvijas – Lietuvas fotoizstāde “Vēsturiskie parki un to iemītnieki”

11 April 2022

No 6. aprīļa līdz 4. maijam Preiļu novada pašvaldības centrālajā administrācijas ēkā Raiņa bulvārī 19 apskatāma Latvijas un Lietuvas fotomākslinieku darbu izstāde “Vēsturiskie parki un to iemītnieki”, kurā iemūžināts gan vēsturisko muižu parku kultūras mantojums, gan dabas bagātības.

Lietuvā un Latvijā ir ne mazums muižu un vēsturisko parku. Vēsturiskais parks – dabas teritorija, kas ieskauj aizsargājamu kultūras mantojuma objektu. Aizsargājamās teritorijās cilvēka darbība tiek ierobežota, līdz ar to parki kļūst par bioloģiskajai daudzveidībai īpaši piemērotām vietām. Šī iemesla dēļ vēsturiskajiem parkiem piemīt ne tikai nozīmīga kultūras, bet arī dabas vērtība, kam uzmanību pievērš šī fotoizstāde.

Daļa no fotomāksliniekiem savos darbos ir iemūžinājuši Ziemeļaustrumu Lietuvas un Latgales parku unikālās dabas un arhitektūras attiecības. Citi – vēsturiskajos parkos mītošās dzīvnieku un augu sugas, tostarp, tādas, kas iekļautas Latvijas un Lietuvas Sarkanajā grāmatā.

Izstāde notiek projektā “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) un tajā kopā apskatāmi 20 darbi, kuros iemūžināti vēsturiskie muižu parki Preiļos, Laukesā un Kamarišķos, kā arī Sartu reģionālais parks. Fotogrāfiju autori – vietējie fotomākslinieki, tostarp, preilieši Ieva Babre un Viktors Agurjanovs. Izstāde ir ceļojoša un līdz šim bija apskatāma Lietuvā. Pēc 4. maija tā ceļos uz Preiļu Galveno bibliotēku.

Aicinām izstādē tuvāk iepazīt vēsturiskos parkus un iedvesmoties pavasara ceļojumiem!

 

Projektu “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam. Projekta partneri ir Preiļu novada dome, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Innovators valley” un “Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonds” (Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas), kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiek veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Last updated: 11.06.2024 09:20