Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Riebiņu novadā jauns aprīkojums atpūtai uz ūdens

02 November 2018

Kā zināms, Riebiņu novads, it īpaši Rušonas pagasts, ir bagāts ar ūdens resursiem, tāpēc pašvaldībai, sadarbojoties ar uzņēmējiem, jāattīsta ūdens tūrisma pakalpojumu piedāvājums vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Riebiņu novadā, turpinoties projekta “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”) aktivitātēm,   iegādāts jauns aprīkojums atpūtai uz ūdens. Jau nākamajā tūrisma sezonā interesentiem pašvaldības ūdeņos būs pieejami 3 jauni katamarāni ar slidkalniņu, 3 divu veidu ūdens velosipēdi, 2 ūdens bumbas, 2 ūdens zorbi, 3 airu laivas, 25 peldvestes un piecvietīga motorlaiva ar dzinēju.

Aprīkojuma iegāde tiešā veidā veicinās projekta mērķa sasniegšanu – attīstīt reģiona pievilcību, kopīgi uzlabojot tūrisma atpūtas vietas pie ūdens objektiem, izveidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot Aukštaitijas Lietuvā un Latgales Latvijā pierobežas apmeklētāju skaitu.

Ūdens aprīkojuma iegādei tika slēgts līgums ar SIA “Beibuks” par kopējo līgumsummu EUR 23 335,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Tūristi par ūdens aprīkojuma pieejamību tiks informēti ar masu mediju starpniecību, sociālajos tīklos, kā arī informācija par aktīvā tūrisma piedāvājumu būs izvietota Preiļu un Riebiņu tūrisma informācijas centrā.

Projekts “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) Nr. LLI-349 tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam atbalstu no 2018. gada 2. maija līdz 2019. gada 1. novembrim. Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā, tostarp Riebiņu novada domes līdzfinansējums –8 604, 68 eiro.

Projektā “LEARN ECO TRAVEL” iegādātā motorlaiva, kas gaida pirmos izbraucienus jaunajā sezonā Riebiņu novada ūdeņos.

Sīkāka informācija www.latlit.eu vai www.riebini.lv.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Riebiņu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore Antra Meluškāne

Last updated: 11.06.2024 09:20