Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

Uzlabosies pieejamība tūrisma informācijas centru pakalpojumiem četrās Latvijas un Lietuvas pilsētās

12 March 2018

2017.gadā noslēgušās vairākas aktivitātes pārrobežu projektā Nr.LLI-211 “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana” (īsais nosaukums – AttractiveFORyou).

Koknesē 1905.gada ielā 5, pie jaunajām tūrisma centra telpām izbūvēts plašs un ietilpīgs stāvlaukums gan vieglajiem auto, gan autobusiem, lai padarītu pieejamākus tūrisma centra sniegtos pakalpojumus. Izveidota nobrauktuve personām ar kustību traucējumiem, gājēju ietves, ierīkoti soliņi un atkritumu urnas, uzstādīts informatīvais stends ar Kokneses novada karti, lai palīdzētu orientēties novada piedāvājumā un sameklētu noderīgu informāciju.

Projekta partnera – Pluņģes pašvaldībā kopš 2017.gada rudens arī norit būvdarbi pie tūrisma informācijas  centra infrastruktūras uzlabošanas, veicot restaurācijas darbus TIC ēkā, kas ir kultūrvēstures piemineklis un iekārtojot interjeru, kas būtu atbilstošs mūsdienu tūrista vajadzībām. Darbus plānots pabeigt 2018.gada aprīlī, kad durvis vērs atjaunots un labiekārtots Pluņģes rajona tūrisma informācijas centrs. Gan Pluņģes, gan Rokišķu un Jēkabpils pilsētas  tūrisma infrastruktūras attīstību veicinās aprīkojuma iegāde tūrisma centriem (āra interaktīvie stendi, skārienjutīgie informācijas ekrāni, tūristu skaitītāji, norādes zīmes pilsētā u.c.). Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs pie ieejas tūrisma centrā jau uzstādījis āra interaktīvo ekrānu, kurā tūristi ārpus darba laika var iegūt informāciju par Rokišķu apskates objektiem, naktsmītnēm, ēstuvēm, ekskursijām un citu praktisku informāciju. Savukārt atvieglojot tūristu skaita statistikas iegūšanu, pie durvīm ierīkots elektroniskais tūristu skaitītājs, kas fiksē katru apmeklētāju. Pluņģes un Jēkabpils pilsētas projekta ietvaros paredzētos uzlabojumus savā tūrisma infrastruktūrā plāno ieviest 2018.gada laikā.

Visi uzlabojumi, kā arī jauno tehnoloģiju izmantošana palielinās iesaistīto pilsētu  tūrisma centru konkurētspēju, veicinās vietas atraktivititāti un pievilcību potenciālo tūristu acīs, kā arī ilgtermiņā sekmēs vietējo tūrisma pakalpojumu attīstību mūsdienīgā un kvalitatīvā izpildījumā.

Vairāk informācijas par projektu: https://koknese.lv/projekts_attractiveforyou

Projekta vadošais partneris ir Kokneses novada dome, partneri – Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centrs un Pluņģes rajona pašvaldība. Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Kokneses novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Labiekārtotais stāvlaukums pie Kokneses tūrisma centra telpām 1905.gada ielā 7, Koknesē. Foto: no Kokneses TIC arhīva
Labiekārtotais stāvlaukums pie Kokneses tūrisma centra telpām 1905.gada ielā 7, Koknesē. Foto: no Kokneses TIC arhīva
Interaktīvais āra ekrāns pie Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centra. Foto: no Rokišķu TIC arhīva
Uzstādītais elektroniskais tūristu skaitītājs pie Rokišķu tūrisma un tradicionālās amatniecības informācijas un koordinācijas centra. Foto: no Rokišķu TIC arhīva

Last updated: 30.05.2024 09:14