Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-541 Developing deprived territories‘ network in Daugavpils and Zarasai regions by using lifelong learning, cultural and healthy lifestyle‘s activities (Old like new)

Culture on the wheels, underwater cinema and more than 100 up-to-date seniors

„Everything new is well-forgotten old“ and „it’s not about age, it’s about attitude“ – these two statements are the main core of the project. „Old like new“ is about helping old people not to get old in their mind (lifelong learning). It‘s about old (traditional) wisdom that nowadays can be used as innovative or alternative, like healing herbs, health rituals, healing music, healthy food and products of nature. It‘s about old fashioned activities that need some inspiration and fresh ideas to fit young generation. 7 obsolete villages in Daugavpils and Zarasai region: Višķi, Biķernieki, Kalkūni, Kalupe, Salakas, Smalvos, Degučiai want to be seen in new light with active, educated, healthy, creative and content people.

Approximately 20% of population in Zarasai and Daugavpils regions are elderly people, but it is not the reason to lock the door and stay away from new experiences, technologies and connections. During the project following activities will be organized mainly for elderly people and youth, who can learn a lot from each other:

Culture classes and “Young days” cinema for elderly people;

Creative history and memory writing classes for youth together with seniors;

Healthy lifestyle camp for elderly people in Smalvos village;

Healing art activities (music, felting and gardening workshops) in social care centres and libraries;

Theatre camp and community theatre classes;

Festivals “The Healing Water” with underwater cinema and “Alternative Rural story telling” with good old stories told and shown in a modern way;

Centre of Culture of Zarasai municipality will purchase outstanding midi-bus to be used as „CULTURE ON THE WHEELS“ with WiFi and a smart board, which will serve as a cinema screen, will be suitable for virtual exhibitions, tours, educational games, seminars, VR glasses for seniors and youth education will be also purchased. 9 cultural organizations will get much needed equipment: portable screen and projector for cinema, foldable chairs, multimedia equipment for photo and video activities, musical instruments and stage equipment.

During the project transportation for participants will be provided so they can easily take part in activities taking place away from the places they live.

“Old like new” means to find a solution to improve living conditions in deprived communities in creative approach – THE OLD (traditions, events, people, etc.) making into THE NEW – finding, creating and telling stories about uniqueness of their villages and make them feel proud instead of abandoning them.

 

Contacts for more information:

Aleksandra Pulokienė (LP, Lithuania), aleksandra.pulokiene@gmail.com, info@zkc.lt, +370 67117179.

Website: www.zkc.lt

Address: Vytauto str. 1a, Zarasai, LT-32130, Lithuania

 

Jeļena Merņaka (PP2, Latvia), jelena.mernaka@dnkp.lv, kultura@dnkp.lv, +371 25611544.

Website: www.daugavpilsnovads.lv

Address: Rīgas str. 2, Daugavpils, LV-5401, Latvia

Social media and contacts:
Phone: +37038551667
E-mail: info@zkc.lt
Website: https://www.zkc.lt/
Address: Vytauto str. 1a/2a, LT-32130, Zarasai, Lithuania

22 September 2021

PROJEKTA IETVAROS VSAC “KALKŪNI” NOTIKA KONCERTS

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekts Nr.LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes” (akronīms “Mūžam jauns”)

PROJECT DURATION: 03.08.2020- 02.02.2022

PROJECT ERDF FINANCING: € 195 500

PROJECT CALL: 3rd call

7. septembrī Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalkūni” notika koncerts projekta “Mūžam jauns” ietvaros, kas noslēdza trīs projekta koncertu ciklu. Augusta izskaņā tika iepriecināti arī Augšdaugavas novada pašvaldības iestādes “Višķu sociālās aprūpes centrs” un Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Kalupe” iemītnieki.
Visos trijos koncertos piedalījās viesi no Lietuvas – Zarasu rajona Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Ažolines”, kas pārsteidza ar dzīvesprieku, enerģiju un košajiem tērpiem. Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalkūni” viesojās arī skanīgās balss īpašniece, soliste Evelīna Rusecka, bet straujāka ritma mūzikas pavadībā dejotpriekam ļāvās Kalkūnes pagasta deju kolektīva “Vita of Dance” jaunietes.

Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projekta LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes” ar akronīmu “Mūžam jauns” idejas pamatā ir divu paaudžu, senioru un jauniešu, kopīga darbošanās, kuras laikā tiek nodota dzīves pieredze un apgūtas jaunas zināšanas un prasmes. Projekts norisinās septiņās lauku teritorijās: Višķu, Biķernieku, Kalkūnu, Kalupes pagastos Augšdaugavas novadā un Salakas, Smalvos un Degučiai ciemos Zarasu rajonā, Lietuvā.

Šis  raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī  raksta saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Read more
22 September 2021

PROJEKTA “MŪŽAM JAUNS” IETVAROS TIEK RĪKOTI KONCERTI

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekts Nr.LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes” (akronīms “Mūžam jauns”)

PROJECT DURATION: 03.08.2020- 02.02.2022

PROJECT ERDF FINANCING: € 195 500

PROJECT CALL: 3rd call

Augšdaugavas novadā aktīvi tiek īstenots Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projekts LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes” ar akronīmu “Mūžam jauns”. Augusta izskaņā projekta ietvaros tika rīkoti divi koncerti.

26. augustā tika iepriecināti Daugavpils novada pašvaldības iestādes “Višķu sociālās aprūpes centrs” iemītnieki. Koncertā piedalījās Špoģu vidusskolas 7. – 8. klases tautas deju kolektīvs, Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” vokālais ansamblis “Stage On” un viesi no Lietuvas – Zarasu rajona Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Ažolines”.

30. augustā koncerts izskanēja Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalupe”, kur skatītāju uzmanībai tika piedāvātas lietuviešu dejas Zarasu rajona Kultūras centra senioru deju kolektīva “Ažolines” izpildījumā un pazīstamas dziesmas vokālā ansambļa “Stage On” un Kalupes pagasta vīru vokālā ansambļa “Čvartaks” sniegumā.

7. septembrī vēl viens koncerts tiek plānots Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalkūni”.

Projekta idejas pamatā ir divu paaudžu, senioru un jauniešu, kopīga darbošanās, kuras laikā tiek nodota dzīves pieredze un apgūtas jaunas zināšanas un prasmes. Projekts norisinās septiņās lauku teritorijās: Višķu, Biķernieku, Kalkūnu, Kalupes pagastos Augšdaugavas novadā un Salakas, Smalvos un Degučiai ciemos Zarasu rajonā, Lietuvā.

Anita Lipska,
Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa”
kultūras pasākumu organizatore
65431867, 26362572

Šis  raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī  raksta saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Read more
22 September 2021

NOVADA JAUNIEŠI PIEDALĪJĀS TEĀTRA NOMETNĒ LIETUVĀ

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekts Nr.LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktiviitātes” (akronīms “Mūžam jauns”)

PROJECT DURATION: 03.08.2020- 02.02.2022

PROJECT ERDF FINANCING: € 195 500

PROJECT CALL: 3nd call

www.latlit.eu.

www.europa.eu.

2021. gada 23. – 25. jūlijā nelielā pilsētiņā Salakas (Zarasu rajons, LT) notika radošā teātra nometne jauniešiem “Youtheatre”.

Aktivitāte tika realizēta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmā 2014. – 2020. gadam projekta Nr. LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”)” ietvaros.

Trīs dienas jaunieši no Daugavpils novada (LV) un Zarasu rajona (LT) piedalījās teātra meistarklasēs, ko vadīja profesionāli režisori: Gražina Karlaite (Zarasi, Lietuva) un Viktors Jansons (Daugavpils, Latvija). Nometnes dalībniekiem bija iespēja ieskatīties teātra mākslas aizkulisēs un apgūt  dažādus kustību, uzmanības, koncentrēšanās, saskarsmes, improvizācijas vingrinājumus, līdz ar to veicinot savu radošumu. Nometnes noslēgumā tika izveidota fotokolāža kuras tēma bija leģenda par Zarasu ezeru rašanos.

No Daugavpils novada nometnē piedalījās jaunieši no Višķu, Biķernieku, Naujenes, Kalupes, Kalkūnu un Līksnas pagastiem.

Informāciju sagatavoja: Jeļena Merņaka, Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes projektu vadītāja

Šis  raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī  raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils novada Kultūras pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Read more
18 September 2021

Zarasų kultūros centro ryškiausi rezultatai projekte „Old like new“ Nr. LLI-541 jau pristatyti

Gegužės mėnesį portalas 15min.lt rašė, kad Zarasų kultūros centras rugpjūtį organizuos Lietuvoje analogų neturintį kino teatrą po vandeniu, kurio metu vandenyje panardintame ekrane galima bus stebėti miesto atsiradimo legendą, atgyjančią 3D formatu. Nors Zarasų kultūros centro Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Old like new“ Nr. LLI-541 buvo planuojamas prieš gerus trejus metus, bet atvirai tariant net šių metų gegužį mes dar gerai neįsivaizdavome, kaip reiks realizuoti šią grandiozinę idėją. Žinojome tik tiek, kad Zarasai – ežerų kraštas, ir turime tai pabrėžti ir tuo džiaugtis visais įmanomais ir neįmanomais būdais. Kino teatras Zaraso ežero vandenyse? Oo taip!

Pasitelkę profesionalus į pagalbą kartu bandėme išspręsti techninius ir kūrybinius galvosūkius. Biudžetas, kurį planavome senokai, šiandien nebeatrodė nei didelis, nei pakankamas tokios apimties kūrybiniam planui įgyvendinti, tačiau mums pavyko. „Elnežuvės legenda“ išvydo šviesą dėka savo srities profesionalų – kūrybinės grupės „Video architects“: vizualinės dalies vadovas – Linartas Urniežis; šviesų dizainas – Andrius Stasiulis; muzikinė kompozicija – Vygintas Kisevičius; post produkcija – Antanas Balvočius.

Na, o įspūdingo dydžio ekraną kūrė ir po vandeniu nardino nesustabdoma Zarasų kultūros centro komanda:

Marytė Širvinsienė, Tomas Žiliukas, Antanas Trumpa, Erikas Černovas, Jonas Vainiūnas, Rasa Zadavičienė ir Aleksandra Pulokienė. Tokių šlapių ir šaltų komandos stiprinimo veiklų kultūros centras iki šiol dar nebuvo turėjęs.

Šis drąsus sumanymas – projekto „Old like new“ festivalio „The healing water“ pagrindinė dalis. Projekto ir festivalio vienas iš tikslų – Zarasų rajono gyventojams, ypatingai – mažiau mobiliems vyresnio amžiaus žmonėms parodyti, ką sugeba naujausios technologijos, kaip gražiai galima seną legendą pateikti visiškai naujais būdais, kaip senai visiems žinomą kino teatrą galima suorganizuoti atrodo visai tam netinkamoje vietoje. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad šią „seno“ ir „naujo“ sintezę išvydo daugiau kaip 1000 žiūrovų. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos logotipas turbūt pirmą kartą švietė tiesiai iš ežero vandenų.

Kino teatro po vandeniu akimirkas ir Elniažuvės legendą galite išvysti čia: https://www.youtube.com/watch?v=xYQ8xmxSXAo

Beje, legenda taip pat sena tik sąlyginai. Liepos mėnesį Salake vyko to paties projekto teatro stovykla jaunimui „Youtheatre“, kurios metu jaunimas ir išlukšteno šią legendą. O tiksliau – iš kelių padavimų apie Zarasus sukūrė vieną ir į ją įpynė Elniažuvės – Zarasų miesto simbolio, besipuikuojančio ant miesto herbo, atsiradimo istoriją.

Dar vienas labai svarbus projekto „Old like new“ rezultatas – mobili edukacijų erdvė „Kultūra ant ratų“ – https://www.youtube.com/watch?v=RPad3uLRjoA. Tai autobusas, pritaikytas interaktyvioms veikloms labiausiai atskirtose teritorijose galintis pasiūlyti kino teatro, virtualios meno galerijos, virtualių realybės akinių, interaktyvios lentos, garso aparatūros ir viską palaikančio elektros generatoriaus paslaugų paketą. Juo jau pasinaudojo ir išbandė Degučių, Salako ir Zarasų gyventojai. Jis ir toliau bus aktyviai naudojamas Zarasų rajono renginių programoms paįvairinti, kultūrinėms edukacijoms organizuoti.

Nors projekto „Old like new“ finišas jau matomas artimame horizonte (projektą planuojama užbaigti 2022 m. vasario 2 d.), tačiau dar liko keletas veiklų, kurių dauguma – Latvijos partnerio pusėje. Daugpilio kraštas tik visai neseniai atsivėrė veikloms ir susibūrimams, tad jų svarbiausi projektiniai renginiai dar tik planuojami, o Zarasų rajone dar įvyks sveiko gyvenimo būdo stovykla senjorams Smalvose bei trys kūrybinės kino popietės Degučiuose, Salake ir Smalvose, kurių metu Zarasų ir Daugpilio krašto senjorai susitiks su Visagino Trečiojo Amžiaus Universiteto dėstytojais, dalinsis aktyvaus gyvenimo brandžiame amžiuje idėjomis, užsiims kūrybinėmis veiklomis ir dalyvaus meninio kino seansuose. Kviečiame stebėti projekto veiklų kalendorių ir pasinaudoti proga sudalyvauti likusiose veiklose.

 

Informacija apie projektą:

 

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-541 „Developing deprived territories‘ network in Daugavpils and Zarasai regions by using lifelong learning, cultural and healthy lifestyle‘s activities. Old like new“

 

Projekto trukmė: 2020-08-03 – 2022-02-02 (18 mėnesių)

Visas projekto biudžetas – 230000,00 Eur.

Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 195 500,00 Eur.

 

Daugiau info:

www.zkc.lt

www.latlit.eu

www.europa.eu

 

Už šio straipsnio turinį atsako Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

Read more
10 August 2021

Festivalio „The healing water“ staigmena – kino teatras po vandeniu Zarasuose, projektas LLI-541

Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 14 d. Sėlių aikštėje ir prie Apžvalgos rato Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras organizuos laukiamiausią projekto „Old like new“ („Senas kaip naujas“) festivalį „The healing water“ („Gydantis vanduo“), dėl kurio kultūros centro darbuotojų ir meninio apšvietimo profesionalų darbo grupė suko galvas jau daugiau nei metus. Festivalis „The healing water“ skirtas Zarasų ir Daugpilio krašto senjorams aktyvinti ir paskatinti domėtis sveikatingumo bei naujausių technologijų temomis. Veiklos prasidės 17:00 val. Sėlių aikštėje, pievelėje prie spalvotojo „Kultūra ant ratų“ autobusiuko, kur senjorų ir kitų susidomėjusiųjų lauks paskaita apie vandens gydomąsias savybes bei meno terapijos užsiėmimai – muzika ir šokiai. Taip pat senjorus kviesime pažinti ir išmaniąsias technologijas – išmėginti virtualios realybės akinius, išmaniąją lentą, lauko ekrane pristatysime neseniai Salake vykusios teatro stovyklos jaunimui „YOUTHEATRE“ („youth“ – jaunimas, „theatre“ – teatras) įspūdžius ir rezultatus. Sulauksime svečių iš Daugpilio rajono, pristatysime fotografės Olgos Kuzminos iš Naujenes krašto fotografijų parodą „Pripažinimas“ gamtos tematika.

Temstant keisime renginio vietą ir 23:00 val. susitiksime prie Apžvalgos rato, kur žiūrovų lauks kultūros centro didžiausias metų eksperimentas, pirmas toks ne tik Utenos apskrityje, bet ir visoje Lietuvoje – kino teatras po vandeniu. Visi ilgai spėliojo, kas gi tai bus? Ar teks vilktis nardymo kostiumus? Tačiau žiūrovų atžvilgiu viskas bus daug paprasčiau.

Kino teatras po vandeniu – tai didžiulis 14 x 24 m ekranas, nardinamas Zaraso ežero vandenyje. Jame bus rodoma projekto „Old like new“ teatro stovyklos metu sukurta svarbiausių Zarasų krašto simbolių atsiradimo istorija. Filmo trukmė – apie 5 min., tačiau jį nuolat kartosime nuo 23:00 val. iki 1:00 val. Žiūrovai transliaciją galės stebėti nuo tako ant kalno, arba nuo Apžvalgos rato, ant kurio po 30 žmonių bus leidžiamą į kiekvieną filmuko seansą (maždaug kas 10 min.). Dėl žiūrovų saugumo prie Apžvalgos rato budės apsaugos darbuotojai ir stebės, kad ant rato vienu metu nesuliptų daugiau žiūrovų negu galima pagal saugumo reikalavimus. Prašome supratingumo ir kantrybės.

Ežerai – mūsų krašto didžiausias turtas. Džiaugiamės, kad papildomo projektinio finansavimo dėka turime galimybę eksperimentuoti ir klasikinę meno šaką – kiną pateikti visiškai netradiciniu būdu. Tokia ir yra pagrindinė projekto „Old like new“ („Senas kaip naujas“) esmė.

Projekto vadovė Aleksandra Pulokienė

 

Informacija apie projektą:

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-541 „Developing deprived territories‘ network in Daugavpils and Zarasai regions by using lifelong learning, cultural and healthy lifestyle‘s activities. Old like new“

Projekto trukmė: 2020-08-03 – 2022-02-02 (18 mėnesių)

Visas projekto biudžetas – 230000,00 Eur.

Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 195 500,00 Eur.

Daugiau info: www.zkc.lt

www.latlit.eu

www.europa.eu

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Read more
26 July 2021

LLI-541 “Old like new” – teatro stovyklos metu Salake atgijo elniažuvės ir kiti mistiniai personažai

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras ne tik organizuoja renginius ir mėgėjų meno veiklas visame Zarasų rajone, bet ir stengiasi vasaros laikotarpiu pasiūlyti turiningų laiko praleidimo būdų vaikams ir jaunimui. Šiais metais, kartu su Daugpilio rajono savivaldybės kultūros skyriumi vykdant projektą „Old like new“ („Senas kaip naujas“), liepos 23 – 25 dienomis Salake buvo suorganizuota teatro stovykla jaunimui „YOUTHEATRE“ („youth“ – jaunimas, „theatre“ – teatras), kurioje dalyvavo jaunuoliai iš Zarasų ir Daugpilio rajonų. Su jais dirbo puikūs režisieriai Gražina Karlaitė (Zarasai) ir Viktors Jansons (Daugpilis). Taikydami skirtingus metodus, režisieriai mokė vaikus improvizacijos, vaidybos pagrindų, lankstumo bei išmonės. Stovykloje buvo gvildenamos Zarasų atsiradimo legendų temos, įkūnijami įvairūs personažai, formuojamos gyvos elniažuvės ir kitų mistinių būtybių skulptūros. Režisierė Gražina Karlaitė dalinosi savo mintimis apie tokių stovyklų naudą: „Teatriniai projektai suteikia galimybę vaikams visapusiškai tyrinėti meno pasaulį, patiems aktyviai veikti, numatyti, ieškoti ir atrasti, spręsti problemas. Teatras padeda susidaryti vientisus meninius vaizdinius, vienu metu išbandyti ir derinti saviraišką bei kūrybą vaizdu, žodžiu, judesiu, garsu, balsu“.

Taip pat stovyklos metu į Zarasų kultūros centro Salako teritorinį padalinį atkeliavo iš minėto projekto įsigyti kino ekranas ir projektorius, kurių dėka Salake dabar bus galima organizuoti kino seansus miestelio gyventojams bei svečiams ir kuriuos pirmieji išbandė bei įvertino stovyklos dalyviai – jiems buvo suorganizuotas filmų vakaras.

Norime padėkoti stovyklos dalyvius šiltai priėmusių Salako svečių namų šeimininkei Audronei Krumcholcienei, Zarasų kultūros centro Salako teritorinio padalinio vadovei Ritai Pumputei ir kultūros centro darbuotojams Skaidrei Vanagaitei, Viktorui Lapėnui ir Tomui Žiliukui, kurie rūpinosi, kad jaunimas stovyklautų įdomiai, saugiai ir išsivežtų geriausius įspūdžius iš Salako.

Nors kelionės į ir iš Latvijos vis dar yra lydimos patikrų, saugumo reikalavimų, papildomų dokumentų, tačiau džiaugiamės, kad projekto veiklos jau po truputį juda į priekį. Artimiausiu metu projekte „Old like new“ yra numatytas rugpjūčio 14 d. Sėlių aikštėje vyksiantis festivalis „The healing water“ („Gydantis vanduo“), kurio metu ypatingas dėmesys bus skirtas senjorams – organizuojama paskaita apie vandens gydomąsias savybes, meno terapijos užsiėmimai. Šių žinių užtvirtinimą planuojame sveikos gyvensenos stovykloje senjorams, kurią taip pat tikimės suorganizuoti dar šiais metais. Sekite informaciją apie projektą „Old like new“, būkite sveiki ir aktyvūs.

 

Projekto vadovė Aleksandra Pulokienė

 

Informacija apie projektą:

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-541 „Developing deprived territories‘ network in Daugavpils and Zarasai regions by using lifelong learning, cultural and healthy lifestyle‘s activities. Old like new“

Projekto trukmė: 2020-08-03 – 2022-02-02 (18 mėnesių)

Visas projekto biudžetas – 230000,00 Eur.

Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 195 500,00 Eur.

Daugiau info: www.zkc.lt

www.latlit.eu

www.europa.eu

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Read more
8 December 2020

Zarasų rajono gatvėmis riedės „Kultūra ant ratų“

Jeigu jums atrodo, kad šiuolaikinės technologijos – tai tik IT specialistų darbo laukas, o Zarasuose gyvenantiems žmonėms iki jų – kaip iki mėnulio – jūs klystate! Zarasų kultūros centras kartu su Daugpilio rajono savivaldybės Kultūros skyriumi pradėjo naują, 18 mėnesių truksiantį projektą „Senas kaip naujas“ („Old like new“), kurio laukiamiausias pirkinys – specializuotas transportas „Kultūra ant ratų“. Tai išskirtinis, Lietuvoje analogų neturintis autobusas, kurio viduje galės įsikurti mobili kūrybos ir mokymosi erdvė, kino teatras, meno galerija ir svarbiausia – viskas bus pateikiama naujausių technologijų pagalba. Virtualios realybės akiniai, interaktyvioji lenta, plačiaekranis televizorius ir garso aparatūra – visa tai bus skirta Zarasų rajone gyvenančių žmonių kultūriniam švietimui ir turiningam laisvalaikio praleidimui.

Taip pat projekte numatytos edukacinės, kultūrinės ir sveiką gyvenseną propaguojančios veiklos senjorams ir jaunimui, kurios prasidės ateinančiais metais, kai tik aplinkybės taps palankesnės ir susitikti gyvai vėl bus saugu. Labiausiai aktualizuojamos bus Degučių, Salako ir Smalvų teritorijos, o 2021 m. rugpjūtį Zarasuose vyks finalinis projekto renginys – festivalis „Gydantis vanduo“, kurio metu Zarasų miesto gyventojai ir svečiai turės galimybę ne tik pasinerti į garsų ir šokių terapiją, sužinoti daugiau apie geriausias vandens savybes, bet ir išvysti Zarasų krašto istoriją pasakojantį 3D filmuką kino teatre po vandeniu. Ne, akvalango neprireiks, bet bus tikrai įspūdinga! Tad kviečiame sekti projekto „Old like new“ informaciją www.zkc.lt.

Projekto vadovė Aleksandra Pulokienė

 Svarbi informacija:

2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-541 „Daugpilio ir Zarasų rajonų atskirtų teritorijų tinklo plėtra, pasitelkiant mokymosi visa gyvenimą, kultūrines ir sveikos gyvensenos veiklas” („Old like new“)

Projekto trukmė: 2020-08-03 – 2022-02-02 (18 mėnesių)

Visas projekto biudžetas – 230000,00 Eur.

Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 195 500,00 Eur.

Už šio straipsnio turinį atsako Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Read more
More articles

During the project “Old Like New” 7 deprived communities Salakas, Smalvos, Degučiai and Viški, Kalupe, Kalkuni, Bikernieki participated in the regeneration activities. Project activities were folowing:

(LP) Culture classes & cinema for elderly people in Degučiai, Smalvos and Salakas – 70 participants from the target communities participated in the activities;

(LP) Healthy lifestyle camp for elderly people “Old like New“ – 25 participants participated in the activities;

(LP) Theater camp for disadvantaged and disabled youth – 25 participants participated in activities, youth and elderly people camps brought more action to the villages and are organized after the project because project activities showed how creative camps are good for activating and bringing together local people;

(LP) Festival “The healing water” with underwater cinema (https://www.youtube.com/watch?v=xYQ8xmxSXAo) – 18 LV and 19 LT participants, ~1000 visitors participated in the activities, underwater cinema, unfortunately, appeared to be a very expensive project part. The technique of screen placed under water was tried out during “The healing water” festival because it wasn’t tried in Lithuania never before. It was an outstanding project event very suitable for local area of lakes but it cannot be repeated again without large extra funding;

(PP2) Creative history classes for youth;

  (PP2) Healing art or Art of healing activities in social centres;

(PP2) Community theater activities;

(PP2) Festival “Alternative rural storytelling”.

LV Viski, Kalupe, Kalkuni, Bikernieki citizens were integrated in sociocultural life and got knowledge of local history, skills in art and digital photography, video making. Seniors were directly involved in communication with youth. Persons in social centers participated in various cultural activities. Project participants in numbers:

18 felting activity participants and wool activity (as part of felting activities) – 19 participants, 10 photo workshops participants, 22 video workshop participants, “CHC” participants – 143, COMTHEATRE participants – 38, Healing art or art of healing – dance and music activities in Viski SSCC – 30, music and dance, theatre performance concerts in Viski SCC (audience – 36), Kalkūni – SSCC “Latgale” (audience – 25), SCCC “Kalupe” – 50, workshop in social centre “Gardening story” – 10.

(LP) Salakas, Smalvos, Degučiai and Zarasai region are using the special bus “Culture on the wheels” for local events and youth education (https://www.youtube.com/watch?v=RPad3uLRjoA. Prtable screen, projector, chairs, heaters are used to organize cinema and other events in Zarasai region deprived territories. Light equipment completed the portable stage equipment complex, purchased in previous LP project, and it is used in local communities events in the Zarasai region.

(PP2) 4 libraries, art school and its branch, 2 cultural centers were improved with equipment that is used by their visitors after the project. Photo and video workshop are continuing in Spogi music and art school. Equipment in Spogi music and art school, Spogi music and art school branch Kalkuni, libraries in Bikernieki, Viski, Kalkuni, Kalupe, equipment in social centers is used in culture center activities for deprived territories societies.

Last updated: 27.05.2024 13:09