Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-232 Development of environmental management resources (DERMR)

Jelgava City Council, Siauliai City Municipality Administration, State Fire and Rescue Service of Latvia and Siauliai county Fire and Rescue board are developed Partnership to apply for “Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020” call proposal. During period of April 2017 till October 2019 going to provide joint contribution to develop environmental risk management resources in Latvia-Lithuania cross-border region in order to undertake effective environmental protection measures as they have common significant territorial challenges – disasters of fire in border region of Latvia and Lithuania and the cities of Project area do not provide complete security from environmental/civil disasters. Established and developed cooperation and common border-region identity opens a potential to significant common development to provide efficient detection of potential risks and operational information flow, effective environmental/civil protection, disaster damage and pollution prevention, mitigation, elimination and remediation as well as improve of communities’ knowledge in the fields of environmental and civil protection and provided huge potential to build public awareness to avoid, prevent and warn of environmental/civil risks. The Project challenges main target for secure, sustainable and clean environment.

Social media and contacts:
Phone: +371 63005487
E-mail: Ineta.Vintere@dome.jelgava.lv
Website: www.jelgava.lv
Address: Lielā iela 11, Jelgava

2 December 2019

Noslēgusies projekta īstenošana

Jelgavas pilsētas dome kā vadošais partneris, Šauļu pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Šauļu apriņķa ugunsdzēsības un glābšanas pārvalde kopīgi īstenojusi Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu Nr. LLI-232 “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” (DERMR). Projekta lielākais ieguvums ir operatīvo dienestu tehniskās bāzes uzlabošana, veiksmīga sadarbība un praktiskās mācības vides un civilās aizsardzības jomā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās.

Read more
25 June 2018

Šiaulių miesto mokyklose vyko prevenciniai mokymai ir viktorina „Civilinė sauga: žmogaus ir aplinkos sauga“

Šiaulių miesto savivaldybės administracija nuo praėjusių metų balandžio įgyvendina Europos Sąjungos projektą NR: LLI-232 „APLINKOS RIZIKOS VALDYMO SISTEMOS GERINIMAS LATVIJOS IR LIETUVOS PASIENIO REGIONE“ DERMR.

Viena šio projekto veiklų – visuomenės informavimo apie civilinę ir aplinkos saugą kampanija. Į ją įtraukti Šiaulių miesto šeštų klasių mokiniai iš 15-os skirtingų ugdymo įstaigų. MOKSLEIVIŲ PREVENCINIAI MOKYMAI vyko gegužės 14-21 dienomis. Šios kampanijos tikslas buvo formuoti moksleiviams teigiamą nuostatą apie civilinę saugą ir kartu įtvirtinti jų turimas bei suteikti naujų žinių. Pasak lektorės, šie mokymai labiausiai orientuoti į realias gyvenimiškas situacijas, kuriose gali atsidurti kiekvienas vaikas, ypač vasaros atostogų metu.

Read more
23 May 2018

Projekta partneri tiekas Jelgavā

Piektdien, 18.maijā Jelgavā aizvadīta projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)” vadības grupas sanāksme, kurā projektā iesaistītie partneri – Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris), Šauļu pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Lietuvas VUGD Šauļu apgabala brigāde – dalījās ar līdz šim paveikto un pārrunāja nākamos soļus projekta mērķa sasniegšanā.

Read more
8 March 2018

Bezpilota lidaparāts civilai aizsardzībai

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-232  “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” ietvaros Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram  piegādāts bezpilota lidaparāts. To izmantos civilās aizsardzības preventīvo un reakcijas funkciju veikšanai.

Read more
1 March 2018

Stiprina civilās un vides aizsardzības kapacitāti

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-232  “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” ietvaros Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai iegādāts kvadricikls, kas palīdzēs nodrošināt ātru un mobilu reaģēšanu negadījumu un to seku novēršanas gadījumos grūti sasniedzamās vietās.

Read more
20 June 2017

Jelgavas un Šauļu pašvaldību pārstāvji pārrunā projekta aktivitātes

Ceturtdien, 18.maijā, Jelgavas pilsētas domē notika pirmā projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” sanāksme. Tajā piedalījās pašvaldība kā vadošais partneris, Jelgavas sadraudzības pilsētas Šauļu pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Lietuvas VUGD Šauļu apgabala brigāde.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta partneri jau iepriekš ir uzsākuši veiksmīgu sadarbību vides un civilās aizsardzības jomā. Turpinot iesākto sadarbību, Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās ir nepieciešams veikt arī kopīgus vides resursu pārvaldības pasākumus citās jomās, piemēram, mazināt ugunsgrēku un ķīmiskā piesārņojuma radītās sekas, kā arī nodrošināt ātrāku reaģēšanu šo seku novēršanai.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš klātesošajiem akcentēja jautājumu par iedzīvotāju drošību: “Kopīgi sadarbojoties, projekta partneri Jelgavas un Šauļu pilsētās uzlabos agrās brīdināšanas sistēmu un operatīvās informācijas apmaiņu starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem, kā arī nodrošinās iedzīvotāju informēšanu krīzes situācijās.”

Projekta mērķis ir pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus. Pateicoties pārrobežu sadarbībai, tiks uzlabots operatīvo glābšanas dienestu tehniskais aprīkojums un iegādāta papildus nepieciešamā infrastruktūra un inventārs. Tāpat projekta ietvaros tiks organizētas teorētiskās un praktiskās mācības.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam. Projekta kopējais budžets ir 1 160 320.66 EUR, t.sk. 986 272.56 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Read more
More articles

The project partners have jointly developed environmental risk management resources in Latvia-Lithuania border region in order to undertake effective environmental protection measures.

Early warning system both in Latvia and Lithuania were improved as well as the exchange of information between emergency services.

Necessary equipment for Latvian and Lithuanian rescue services were purchased: specialized operational vehicles (one fire rescue vehicle including equipment, five quadricycles with innovative fire extinguishing modules, specialized off-road vehicle with motor pump and fire extinguishing equipment, two 4×4 off-road vehicles), two drones, two rescue boats, sound and light reinforcement equipment for municipality police transport, video surveillance systems with aim to ensure high-risk transit traffic flow control and to follow potential threats of environmental pollution or prevent potential disaster threats at high-risk objects, collapsible and multi-function container, collapsible shelters to provide ability to establish headquarter in cases of large accidents.

Trainings for specialists of the Latvian and Lithuanian rescue services were organised to improve knowledge, skills and mutual cooperation in prevention of various possible environmental risks, for example, dead grass and peat fires, chemical accidents. Firstly, 2-day exercises for 140 specialists took place in Lithuania, secondly, 140 specialists from both countries participated in wide 2-day exercise event in Latvia.

Experience exchange visit to Lunda, Sweden for the experts involved in the project was organized to provide theoretical and practical risk management trainings in the field of environmental protection. Specialists visited The Swedish Civil Contingencies Agency where they were introduced to Swedish experience of risk communication and prevention, early warning systems and other relevant themes.

General public in Latvia and Lithuania were educated about the various measures and actions to reduce environmental risk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Within the project research in the field of environmental protection was carried out. A survey showed citizens’ knowledge and habits in the field of environmental protection (summary can be found here). The results of the research were summed up in the video which was broadcasted on TV 22 times. The goal was to improve general public knowledge in the field of environmental and civil protection with series of informative articles, erudition contests in schools and video about research results.

Target audience for informative article series in local newspapers and television was seniors and the aim – to raise seniors’ attention of grass fires danger. Every year number of persons get injuries during grass fires and almost all of them are seniors.

Two informative videos “For environmental safety” and “Against grass fires” were produced for online use, mainly for social networks with younger generation in mind. The aim of these videos was to increase citizens’ knowledge about importance of environmental safety, to change their behavior and to reduce the number of grass fires in spring.

Last updated: 23.04.2024 12:44