Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-317 Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region (SocQuality)

Project aimed at tackling social exclusion of people with disabilities, at risk children, youth and elderly people that is common challenge for whole Mid-Baltic area.

The overall objective of project was to promote social inclusion of people with disabilities, children, youth and elderly people at risk of social exclusion by creation of social inclusion measures and improving quality of social services in Mid-Baltic region.

By implementation of project in Mid-Baltic region more than 900 people with disabilities, risk children, youth and elderly have benefited.  The quality and accessibility of 19 social inclusion measures managed by 6 partners and 2 social services managed by 2 partners was improved by: 1) capacity building and networking of specialists form 8 partner organizations; 2) improving infrastructure and equipment for provision of new social inclusion measures and qualitative social services; 3) creating and testing quality management system for social service providers in Mid-Baltic territory; 4) organizing summer camps for people with disabilities and at risk children and youth; 5) creation of new social inclusion measures.

As each country has its own experience and fields of excellence and by combining them it was possible to find new solutions and reach project outputs at best.

The project elaborated quality management system, which was tested on both sides of the border and promoted the creation of new measures to improve social services.

Social media and contacts:
Phone: +371 630 27549
E-mail: zpr@zpr.gov.lv
Website: www.zemgale.lv
Address: Katoļu 2b, Jelgava, Latvia

29 April 2019

Piedzīvojumu un atpūtas nometne – iespēja gūt prieku jauniešiem ar īpašām vajadzībām

Trešdiena, 22.augusts, 2018.gads

No 20. līdz 25. augustam nometnē “Lediņi” norisinās ZPR organizētā atpūtas un piedzīvojumu nometne jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Pirmdien Jelgavā ieradās 32 jaunieši (no 18 līdz 25 gadiem) no Latvijas un Lietuvas un 8 viņus pavadošās personas.

 

Jauniešiem sasniedzot 18 gadu vecumu, bet tiem, kas pēc pamatskolas beigšanas dažādu iemeslu dēļ mācības neturpina, jau sasniedzot 16 gadu vecumu, sākas saspringts laiks, kad no pašiem jauniešiem tiek prasīts apgūt pašaprūpes prasmes, iesaistīšanos darba tirgū un sabiedriskās aktivitātēs. Arī ģimenes locekļi šajā laikā bieži tiek nostādīti nepaskaužamu izvēļu priekšā, piemēram, atteikties no darba, lai turpinātu parūpēties par jau pieaugušo bērnu. Bieži šajā vecumā cilvēki ar invaliditāti tiek ievietoti ilgstošās aprūpes iestādēs, ja pašvaldības nepiedāvā citus, alternatīvus sociālos pakalpojumus.

Jaunība, tas ir laiks, kad jaunieši parasti izzina pasauli un arī gūst prieku, savukārt jauniešiem ar īpašām vajadzībām iekļaujošie pasākumi tiek piedāvāti ļoti reti. Nometne ir formāts, kur, protams, var apgūt dažādas jaunas prasmes, bet lielāku uzsvaru šajā gadījumā vēlamies likt uz prieku – dejojot, veidojot no māla, darbojoties kokapstrādes darbnīcā, dodoties ekskursijā, satiekot jaunus draugus gan no Latvijas, gan ārzemēm.

Jauniešiem ierašanās jaunā vidē ar apstākļu maiņu ir saistīta ar stresu, tomēr radošās nodarbes, kas tiek, piedāvātas katru dienu, ir arī pietiekoši dziedinošas, lai jaunajos apstākļos nebūtu vajadzīgi papildus medikamenti. Kā jau minēts, nometnē tiks piedāvātas kokapstrādes, keramikas, dejas terapijas, rokdarbu radošās darbnīcas sertificētu, ar pieredzi darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti speciālistu vadībā.

Nometnē piedalās jaunieši no Auces, Dobeles, Jaunjelgavas, Viesītes novadiem Latvijā un Jonišķu, Kretningas, Rokišķu pašvaldībām Lietuvā.

Nometne notiek ES Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansētā projekta “SocQuality”, LLI-317 ietvaros. Projektā tiek veidoti un uzlaboti sociālās iekļaušanas pasākumi cilvēkiem, kas ir pakļauti atstumtības riskam.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu

Ilva Kalnāja
komunikācijas speciāliste

https://www.zemgale.lv/component/k2/item/185-piedzivojumu-un-atputas-nometne-iespeja-gut-prieku-jauniesiem-ar-ipasam-vajadzibam

Read more
29 April 2019

Zemgalē gūst pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā

Pirmdiena, 11.februāris, 2019.gads

Tiekoties projekta “SocQuality” (LLI – 317) apmācībās, Latvijas un Lietuvas speciālisti guvuši pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu sniegšanā, lielāko uzmanību pievēršot sociālās rehabilitācijas un iekļaušanas pasākumu metodēm, kā arī profesionālās izdegšanas risku mazināšanas pasākumiem.

 

Pieredzes apmaiņas pasākumā Jelgavā piedalījās Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību sociālo dienestu un jaunatnes darba speciālisti, kā arī viņu Lietuvas kolēģi no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem. Tikšanās laikā novadu eksperti ieguva plašāku priekšstatu par plānošanas reģiona aktivitātēm sociālajā jomā, tostarp par šobrīd vienu no nozīmīgākajiem un finansējuma ziņā apjomīgākajiem ZPR ieviestajiem projektiem – Eiropas Sociālā fonda finansēto deinstitucionalizācijas projektu “Atver sirdi Zemgalē”. Tāpat pasākuma dalībnieki apmeklēja Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Dienas aprūpes centru jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem ”Harmonija”, kur iepazinās ar jaunākajām metodēm un nākotnes iecerēm jauniešu nodarbinātībai un stresa mazināšanai, piemēram, smaguma segaām un multisensoro istabu.

Dalībnieki apmeklēja arī psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ģintermuiža” muzeju. Slimnīcas ilggadējā speciāliste, muzeja vadītāja Anastasija Meiere stāstīja par vienas no lielākajām psihoneiroloģiskajām slimnīcām valstī 130 gadu laikā uzkrāto psihiatrijas un sociālās rehabilitācijas metožu pieredzi. Pasākuma dalībniekiem – sociālo dienestu darbiniekiem, kuri strādā ar to pašu mērķauditoriju ārpus slimnīcas sienām –, bija iespēja identificēt kopīgus saskarsmes punktus, piemēram, slimnīcas speciāliste pieminēja “aizņemtības terapiju”, kas sasaucas ar aktuāliem jautājumiem sociālo dienestu dienas centros. Atskatoties vēsturē, slimnīcas speciāliste norādīja uz pagājušā gadsimta 20. – 30. gados slimnīcā attīstīto darba terapiju – izveidotajām galdnieku, kalēju, kurpnieku un grozu pinēju darbnīcām –, aktīvo dalību kultūras pasākumos, kā arī mūsdienās piedāvāto mūzikas un mākslas terapiju.

Sociālajā darbā, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti, veicot dažādus iekļaujošus pasākumus, kā arī, lai pašiem sociālajiem darbiniekiem mazinātu izdegšanas riskus, ir iespējams plaši pielietot mākslas terapijas metodes. Ar to, kā darbojas mākslas terapija, kā plānot mākslas terapijas nodarbības saviem klientiem, kādus speciālistus labāk izvēlēties, pastāstīja Deju un kustības terapeitu asociācijas Latvijā vadītāja Solvita Zemīte. Pieredzes apmaiņas dalībniekiem bija iespēja arī “uz savas ādas” izbaudīt mākslas terapijas metodes, piedaloties deju un kustību terapijas, mūzikas terapijas un mākslas terapijas grupas nodarbībās sertificētu mākslas terapeitu vadībā. Nodarbības notika Jelgavas bērnu un jauniešu centrā “Junda”, tā vadītāja sākotnēji dalībniekus iepazīstināja ar centra piedāvāto iespaidīgo pulciņu, apmeklētāju un darbinieku skaitu un daudzajiem darbības virzieniem, kā arī ar dažiem iekļaujošiem pasākumiem bērniem ar īpašajām vajadzībām.

Eiropas Savienības Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansētajā projektā “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā”  jeb “SocQuality” (LLI-317) tiek veidoti un uzlaboti sociālās iekļaušanas pasākumi cilvēkiem, kas ir pakļauti atstumtības riskam. Projektu ZPR kā vadošais partneris izstrādājis kopā ar partneriem no septiņām pašvaldībām Latvijā un Lietuvā – Auces, Dobeles, Jaunjelgavas un Viesītes novada pašvaldībām, kā arī Jonišķu A.Raudonikia Mākslas skolas Atvērto jauniešu centru, Rokišķu Jauniešu centru un Kretingas Dienas aktivitāšu centru. Projekts “SocQuality” īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2018.gada marta līdz 2020.gada februārim, un projekta kopējais budžets ir 791 256,20 EUR, no kuriem 672 576,74 EUR ir ERAF līdzfinansējums.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu

Uz papildus jautājumiem atbildēs: 
Ieva Zeiferte, Zemgales plānošanas reģiona Interreg Latvija-Lietuva projekta “SocQuality” vadītāja
ieva.zeiferte@zpr.gov.lv, tālrunis 29465533

Informāciju sagatavoja:
Ilva Kalnāja, ZPR komunikācijas speciāliste
ilva.kalnaja@zpr.gov.lv, tālrunis 28814226

https://www.zemgale.lv/component/k2/item/226-zemgale-gust-pieredzi-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-sniegsana

Read more
More articles

Activity A.T2.1, A.T2.2. Upgrading, adapting of quality management system and implementing in 7 PP institutions

Delivarable D.T2.1.1 – Upgraded 1 quality management system – Created results:

Metodika LV https://2014-2020.latlit.eu//wp-content/uploads/2018/02/Metodika__2019_LV.pdf  ;

Metodika LT https://2014-2020.latlit.eu//wp-content/uploads/2018/02/Metodika_LT_2_2019.pdf

Deliverable D.T2.1.2 Quality management system implemented in 7 partner institutions:

EkspertuZinojums_6

A.T1.1 Activity Organized 2 summer camps

Deliverable D.T1.1.3

Evaluation report – document containing analysis of summer camp initiative for young people with disabilities in Zemgale region 

Output O.T2.1

2 Social services in project area was improved by purchase of necessary equipment and created infrastructure  and by experience exchange activities, as well as adapted quality management system.

PP3 – Dobele local municipality – 1 service – Group apartment for adults with mental and other disabilities;

PP4 – Jaunjelgava local municipality – 1 service – group apartment for people with disabilities

PP_Equipment_table_2

Output O.T2.3

Created 19  social inclusion measures –

19 new social inclusion measures created by purchase of equipment:

PP2 – 4 social inclusion measures – 1) relax room for young people in risk; 2) art therapy methods – inclusion measures for children with behavior and emotional disorders; 3) individual consultations for young people with behavioural disorders; 4) Family club for group activities and consultations;

PP4 – 4 social inclusion measures: 1) music therapy and music events for group apartment users; 2) creativity development; 3) gardening in greenhouse for group apartment users; 4) educational activities.

PP5 – 7 social inclusion measures: 1) Educational and informative lectures about healthy lifestyle, family role; 2) Experience exchange and discussion club about qualitative living (“Kā labāk dzīvot”); 3) Interaction events with local NGO`s; 4) Traditional events; 5) Physical activities in door for disabled and elderly; 6) practical training on social skills in kitchen; 7) spending free time – Novus, table tennis, table hockey.

PP6 – 1 social inclusion measure – improved summer camping and outdoor activities center for young people with disabilities and risk by the information, advisory services, temporary accommodation, and catering, social-cultural services;

PP7 – 2 social inclusion measures – Multisensor room and e-learning;

PP8 – 1 social inclusion measure – service apartments for adults with heavy functional disorders and 1 for family with children for temporary shelter.

Durability: All PP management structure will be improved by the Quality system piloting process. Daily maintenance costs and staff costs will be covered according municipalities’ regulations.

Improved infrastructure and equipment will be used for the purpose of improved measures and will belong to the PP.

PP_Equipment_table_2

The experience and training of staff gained within the project will be used for improvement of the new services.

Last updated: 26.06.2024 15:10