Please update your browser

You are using old browser version, which is not technically supported. That way some functions maybe are not available or aren't working right. Using information bellow please update or use another browser.

Free browsers - all browsers provide the same base functions and are easy to use. Choose which browser do you want to download:

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

  About the programme
 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

 • Bringing neighbours closer

  Bringing neighbours closer

  Welcome to the Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020!

LLI-436 Quality improvement and diversity development of social services for Lithuanian and Latvian children with special needs (SEE ME)

Demographic projections for Lithuania and Latvia show that number of children with different types of disabilities are growing, therefore efficient social measures have to be taken to improve social inclusion. Problems of border regions of Latgale and Utena that were identified are lack of effective, diverse and innovative social inclusion measures for disabled children as well as lack of favourable modern outdoor educational infrastructure, that allows organization of educational process outside of the buildings productively and  that can be used as efficient measure to solve social problems. The objective of the project is to improve accessibility and efficiency of educational environment for disabled children  by setting up outdoor classes for effective implementation of new and improved social inclusion measures in border regions of Latgale and Utena regions.

Partners has jointly created and implemented 6 educational training programs such as “Dealing with wool”,  “Ceramics and Clay Therapy”, “Cinema/animation studio”, “Orchestra”, “Young researchers of nature” and “Fitness and mind therapy”. Also three professional orientation programs for children with special needs were adopted and implemented. Children  presented new skills in Visaginas, Dagda and Molėtai town festivals. Four summer camps in Latvia and Lithuania and 6 educational field trips were organized. New social measure – Family clubs brought region’s families with disabled children together, it helps parents feel more involved in life of children, solve personal problems and find common ground with other families. Latvian and Lithuanian teachers improved knowledge and gained new valuable experience that are being used while organizing educational activities in new social infrastructure – outdoor classes.

Successful implementation of the project  dramatically improved social infrastructure in Dagda, Molėtai and Visaginas and  created favorable conditions for disabled children to learn, to be active, to be included, to live fulfilled and visible life.

Social media and contacts:
Phone: +370 386 72 758
E-mail: verdene@dkd.lt
Website: www.verdenesgimnazija.lt
Address: Taikos str. 21, Visaginas, Lithuania

28 July 2022

Project SEE ME has been successfully completed

Visagino „Verdenės“ gimnazija kartu su Kraslavos savivaldybės Dagdos seniūnija (Latvija) ir Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centru įgyvendino projektą „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“ („Quality improvement and diversity development of social services for  Lithuanian and Latvian children with special needs (SEE ME)“), kodas Nr. LLI-436.

Pagrindinė projekto idėja – gerinti socialinės švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas ir patobulintas socialinės integracijos priemones pasienio Latgalos ir Utenos regionuose. Veiksmingų, įvairialypių ir novatoriškų neįgalių vaikų socialinės įtraukties priemonių trūkumas, palankios šiuolaikinės socialinės infrastruktūros, kaip veiksmingos priemonės socialinėms problemoms spręsti, stoka – tokias tarpvalstybinių regionų problemas iškėlė projektas. Projekto tikslinės grupės atstovai – vaikai su specialiais ugdymosi poreikiais iš Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurtos ir įgyvendintos naujos socialinės įtraukties priemonės, skirtos socialinei nelygybei mažinti.

Visų pirma, Latvijos ir Lietuvos mokytojai pagerino žinias ir įgijo naujų vertingų patirčių, kurios reikalingos organizuojant švietimo veiklą naujoje socialinėje infrastruktūroje  – lauko klasėse.

Partneriai sukūrė ir testavo 4 mokymo programas – „Linksmasis orkestras“ ir „Kino/animacijos studija“ (Visaginas), „Jaunieji gamtos tyrinėtojai“ ir „Fitneso ir proto terapija“ (Dagda), o Molėtuose – „Linksmoji keramika“ ir „Vilnos magija“. Taip pat buvo sukurtos naujos edukacinės priemonės – profesinio orientavimo programos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Visagine buvo įgyvendinta nauja programa „Savanorystė“,  bendradarbiaujant su Visagino gyvūnų prieglauda „Padėk man“, Dagdoje  naujai sukurta programa orientuota į dizaino įgūdžių ugdymą, bei Molėtų programa – „Jaunieji gamtos tyrinėtojai“ supažindino vaikus su žemes ūkio darbų subtilybėmis.

Savo darbų rezultatus vaikai galėjo pristatyti Visagino, Molėtų, Dagdos miestų šventėse. Pavyzdžiui, Visagino Kalėdinės mugės metu visaginiečiai ir miesto svečiai turėjo galimybę įsigyti projekto partnerių pagamintų suvenyrų – raktų pakabukų su gyvūnų prieglaudos ,,Padėk man“ logotipu, keramikos gaminių, suvenyrų iš vilnos bei kitų projekto dalyvių pagamintų kalėdinių suvenyrų.

Atlikus įgyvendintų veiklų analizę buvo pastebėta, kad edukacinės programos turinčius negalią vaikus skatina kurti, ugdo vaizduotę, fantaziją, kūrybiškumą, sudaro galimybes jiems patirti sėkmę bei džiuginti kitus savo darbu.  Visos edukacinės programos sudarytos, atsižvelgiant į vaiko stipriąsias  savybes,  parinkti ugdymo metodai, kuria tinkamą ugdymosi aplinką, skatinančią lavėti, padedančią įsisavinti ugdymo medžiagą. Edukacinių programų autorės individualizavo darbą taip, kad kiekvieno vaiko ugdymo procesas būtų efektyvus.

Projekto metu buvo įgyvendinta nauja svarbi socialinė priemonė – sukurti „Šeimos klubai“, kurie subūrė šeimas, turinčias neįgalių vaikų, padėjo tėvams labiau įsitraukti į vaikų gyvenimą, spręsti asmenines problemas, sudarė sąlygas bendrauti su kitomis šeimomis. Visagino „Šeimos klube“  suteikta virš 240 individualių psichologo konsultacijų.

Bet svarbiausios projekto veiklos buvo skirtos vaikams – buvo organizuotos 4 stovyklos, dvi Latvijoje ir dvi Lietuvoje. Kiekvienoje stovykloje vaikai 6 dienas galėjo mėgautis bendravimu su draugais, dalyvauti edukacinėse ir sporto veiklose, vykti į ekskursijas, įgyti naujų įgūdžių. Ilgai vaikų atminty išliks nuostabūs vasaros prisiminimai, patirti nuotykiai bei sutikti nauji draugai stovykloje.

Taipogi buvo organizuotos penkios edukacinės kelionės – į „Paukščių kaimą“ Ignalinoje, „Šlyninkos malūną“ Zarasuose“, Dubingų žirgyną Molėtų rajone, Kraslavos grafo Pliaterio pilį  Latvijoje ir Preili Kačių muziejų.

Manome, kad sėkmingas projekto įgyvendinimas žymiai pagerino socialinę infrastruktūrą Dagdoje, Molėtuose ir Visagine bei sukūrė palankias sąlygas tikslinės grupės veiklai. Tikimės, kad pasibaigus projektui, pradėtos veiklos ir toliau bus tęsiamos.

Primename, kad projekto biudžetas – 463478,29 Euro, iš jų š jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas 393956,54 Euro. Visagino „Verdenės“ gimnazijos biudžetas– 221020,29 Euro.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. gegužės 01 d. ir tęsėsi iki 2022 m. liepos 31 d.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
25 July 2022

Project final conference

On July 14th, 2022 Visaginas “Verdenės” gymnasium invited representatives of various Latvian and Lithuanian institutions and organizations, parents, children, employees of other social partners to participate in final conference of the project “„Quality improvement and diversity development of social services for  Lithuanian and Latvian children with special needs (SEE ME)“ Nr. LLI-436, financed by Interreg V-A Latvia and the Lithuanian program.

Olga Černis, director of the Visaginas “Verdenės” gymnasium, opened the conference with a welcome speech and expressed her joy at the cross-border, cultural relations, effective joint activities and the development of services for disabled children and youth, thanked the project team and partners for the successful implementation of the project. The Deputy Mayor of Kraslava Municipality, Aivars Trūlss, was also happy with the results achieved. Gintautas Matkevičius, head of the Culture and Education Department of Molėtai municipality, wished the partners not to stop and continue such successful cooperation.

“The Fun Orchestra” performed at the conference: four project participants, children with special educational needs, cheerfully played six short pieces. They even invited Vice Mayor of Visaginas Aleksandras Grigiene to join them in the perfomance.

The coordinators of all three project partners, Irina Morozova, Ligita Nagla and Asta Jakovlevienė, presented the main tasks implemented in each municipality during the project, achieved goals and results, spoke about the benefits to society, the importance of promoting the integration of disabled children. Gymnasium speech therapist Vilma Balčiūnienė and teacher Natalia Matyskina talked about the prepared educational programs for people with special educational needs: the professional orientation program “Volunteering” and two educational programs “Funny Orchestra” and “Cinema/Animation Studio”. Gymnasium psychologist Daiva Šarkienė presented the initiative implemented during the project – the activities of the Family Club. The project partners shared information about the prepared educational programs: the programs “Design”, “Young Nature Explorers” and “Fitness and Mind Therapy” were developed and tested in Dagda, and “Fun Ceramics”, “Wool Magic” and “Young Nature Explorers” in Molėtai. .

The project’s summer camp activities were presented by Anita Malinovska, director of the boarding school for the disabled in Aleksandrava, and emphasized the importance of organized summer camps for the development of children with special educational needs and shared the good experience of organizing camps.

At the conference, Asta Skutkevičienė, the mother of the project participant Paulius, told about her son’s experience in the camps. She illustrated his story with photos. She wished the organizers to continue this activity, because Paulius would like to go to the camp next year as well. This report emphasized the importance of such activities for the integration of disabled children and the development of their social skills.

At the end of the conference, the project participants discussed the continuity of activities organized on the basis of the implemented project, future project ideas and agreed to meet in the fall to discuss future projects.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Read more
19 July 2022

Summer camp “Made with our hands” in Dagda

The summer camp “Made with our hands” was organized  on 4-9th of July,  in Dagda parish by project partner Aleksandrava boarding school. 15 students from Dagda, Visaginas and Molėtai participated in the camp.

Friends, fun events and a warm summer atmosphere awaited us when we arrived in Aleksandrava. Experienced, energetic and resourceful camp organizers took care of that. The campers traveled around the picturesque surroundings of Kraslava, enjoyed a peaceful rest in nature, visited the environment and culture center “Kepa”, the herbal farm “Kurmiši”.

Working together, the children became friends and became one harmonious and cool team. Therefore, it is not surprising that after the closing of the camp was announced and the diplomas were awarded, the participants did not rush to disperse – they had fun chatting with new friends, discussing their experiences and making plans for future meetings. Wonderful summer memories, adventures experienced and new friends met at the camp will remain in the memory for a long time.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Read more
12 July 2022

Summer camp in Molėtai, Lithuania

The summer camp for children with special needs was organized on 26th of June till 1st of July in Molėtai, Laukesų mansion. 15 children together with accompanying teachers from Visaginas, Dagda and Molėtai participated in it.  The summer camp left a truly indelible impression on the children.

Each day was impressive with its carefully prepared, different educations, entertainment, excursions and great atmosphere.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Read more
19 June 2022

Educational trip to “Cat farm”

On 14th of June, 2022 15 disabled children  with accompanying teachers from Visaginas, Dagda and Molėtai participated in educational trip to Preili “Cat farm”.

Children had fun together: participated in creative workshops, chatted with friends and colleagues, discussed future plans. They broke up after agreeing to meet soon in Latvia at the summer camp “We build with our own hands”.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
5 June 2022

Educational trip to Kraslava

The fifth educational trip for disabled children from Visaginas, Dagda and Molėtai was organized on the 2nd of June, 2022. 15 children with accompanying teachers participated in educational programs and an educational tour of Count Pliateri’s castle and its surroundings. Clay and Latgale culinary heritage educations were held in the “House of Crafts” castle complex.

Project participants had a great time and returned home full of excitement.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

 

Read more
17 May 2022

Educational trip to Dubingiai horse farm

On 12th of May the educational trip to Dubingiai horse farm took place, where 15 children with special needs from Visaginas, Dagda and Molėtai participated.

The children visited the “Mini Zoo”, where deer, fallow deer and mouflons, beautiful alpacas, ponies and mini horses are bred, mini goats and sheep graze, fast-legged ostriches are bred, and peacocks walk proudly. The participants of the trip saw up close how a modern stable and a playpen with a unique structure were built. After visiting the stable, the children had the opportunity to ride horses in the playpen.

Everyone had fun together, chatted with colleagues, discussed future plans, and returned home full of impressions and positive emotions.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
8 May 2022

Educational trip to Šlyninkos watermill

The third educational trip for disabled children from Visaginas, Dagda and Molėtai was organized on the 5th of May. 15 children with accompanying teachers participated in educational program “Bread road” organized by Šlyninkos watermill.

The owners of the mill invited to children the House of Craftsmen to familiarize themselves with the bread-making process. During the educational program, children listened to a story about baking bread, learned to bake rye bread, and formed their own unique loaf. While the bread was being baked, the owner of the mill introduced the history of the mill, ancient rakes, and offered rustic food – pancakes baked on coals and herbal tea collected in the vicinity of the mill.

Participation in educational programs develops children’s activity and creativity, encourages children with special educational needs to participate in community activities.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
17 December 2021

Christmas fair in Visaginas

SEE ME project partner participated in Christmas fair in Visaginas as a part of professional orientation programs implementation.

Adventas – ypatingas metas, kupinas susikaupimo, magiško laukimo ir vilties. Tai laikas padėkoti, susitaikyti, skleisti ramybę ir gerumą.  Visagino „Verdenės“ gimnazija,  įgyvendindama Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“/SEE ME /LLI-436, kartu su projekto partneriais iš Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro bei partneriais iš Latvijos Respublikos Dagdos vidurinės mokyklos dalyvavo Kalėdinėje mugėje.

Kalėdinės mugės metu visaginiečiai ir miesto svečiai turėjo galimybę įsigyti raktų pakabukų su gyvūnų prieglaudos ,,Padėk man“ logotipu bei kitų mūsų mokinių pagamintų kalėdinių suvenyrų. Miestiečiams buvo puiki proga ne tik nupirkti artimiesiems unikalių kalėdinių dovanų, bet ir dalyvauti gerumo akcijoje bei padėti tiems, kuriems pagalba labai reikalinga. Kalėdų mugėje surinktos lėšos bus perduotos Visagino gyvūnų prieglaudai „Padėk man“.

Džiaugiamės, kad mūsų surengta akcija nepaliko abejingų ir nuoširdžiai dėkojame savo gerumu, dosnumu pasidalijusiems „Verdenės“ gimnazijos mokiniams bei jų tėveliams už aktyvų dalyvavimą. Akcijos metu globojamiems gyvūnams surinkta maisto, paklotų, higienos priemonių bei skanėstų. Širdingai dėkojame mokytojos Dianos Naglinskienės būriui savanorių ir pagalbininkų, kurie padėjo organizuoti Kalėdinį renginį.

Kaip gera suburti kitus geram darbui.

 

Projekto “SEE ME” /LLI-436 veiklos finansuojamos pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
10 September 2021

Educational trip to “Bird village”

The first joint educational trip was organized for 15 disabled children from Visaginas, Dagda and Molėtai on 28th of August, 2021. The children together with accompanying teachers took part in educational program “Bird village”.

During this program, the children got acquainted with the variety of poultry, learned to recognize several birds, listened to stories about birds in the largest nest in Lithuania, viewed the newly prepared poultry egg exposition, and wrote a letter to the lucky bird with a goose feather.

It was fun to watch the children engage in common activities and make new friends. The teachers also had a great opportunity to get to know their colleagues, discuss future cooperation plans and share experiences.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
1 August 2021

Summer camp “THE SUN OF LIFE” in Latvia

The summer camp “The sun of Life” was organized in Dagda, Latvia from 19 to 27th of July.  13 children took part in it.

No 19.jūlija līdz 24.jūlijam Dagdā noslēdzās jauniešu vasaras nometne – “DZĪVESSAULE”. Kopumā nometnē piedalījās 13 dalībnieki.

Sešu dienu garumā nometnes dalībniekiem aktivitātes plānotas tā, lai bērni spētu atpūsties, brīvi un nepiespiesti justies, vienlaikus gūstot praktiskas, dzīvē noderīgas zināšanas un iemaņas.

Nometnes misija: veicināt kognitīvo, uzvedības, fizisko un morālo izaugsmi, piedāvājot jaunu, izaicinošu un saistošu pieredzi bērniem (bērniem ar novirzi) , kur viņi var pārbaudīt un pielietot jaunas sociālās zināšanas un prasmes, kuras pēc tam var pārnest uz turpmāko dzīvi.

Nometnes ietvaros tika organizētas 2 izbraukuma dienas, kuras laikā bērni gan aktīvi nodarbojās ar kustību aktivitātēm, gan iepazina dabu. Tika pieaicināti dažādi speciālisti, lai dažādotu un pilnveidotu bērnu zināšanas burbuļu rīku veidošanā gan balonu figūru veidošanā, gan foto dizainā. Tika ceptas picas, spēlētas attīstošās rotaļas u.c. aktivitātes, kas veicināja integrāciju, attīstīja spējas un talantus, uzlaboja pašsajūtu, emocionālo stāvokli un pašapziņu.

Nometnes organizatori, dalībnieki, pedagogi neslēpa prieku par paveikto, tomēr arī uzsvēra, ka, nometnei tuvojoties noslēgumam, pārņem dalītas izjūtas.

Nometnes plānošanas periods bija garš, bet pati nometne paskrēja ļoti ātri. Katra diena bija piepildīta. Saule, vējš, lietus, daba un ūdens – tika izbaudīts viss.

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Saite uz Programmas mājas lapu:  www.latlit.eu

Saite par projektu:  http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/2014-2020/interreg-latvija-lietuva/quality-improvement-and-diversity-development-of-social-services-for-lithuanian-and-latvian-children-with-special-needs-see-me-lli-436.html

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Dagdas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore: Ligita Nagļa, ligita.nagla@dagda.lv

Read more
8 July 2021

Summer camp “LUX”

The fist summer camp “Lux” was organized on 21st-26th of June in Molėtai, Lithuania.  10 disabled children from Visaginas and Moletai took part in different educational activities that were organized during the camp. Unfortunately due to COVID-16 pandemic restrictions, Latvian partners from Dagda couldn’t participate in the summer camp.

Šių metų birželio mėnesį penki Visagino „Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis dalyvavo 6 dienų stovykloje Molėtuose. Stovykla buvo organizuota įgyvendinant Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“/SEE ME.

Stovyklą ,,Liuksas“ 2021 m. birželio 21–26 dienomis organizavo projekto partneriai, Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras. Stovykloje dalyvavo 10 lavinamųjų klasių mokinių iš Visagino ir Molėtų, gaila, kad dėl COVID – 2019 pandemijos, negalėjo dalyvauti partneriai iš Latvijos Respublikos, Dagdos savivaldybės.

Visagino „Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių mokiniai mokslo metų pabaigoje išvyko į stovyklą, kurioje puikiai praleido laiką. Tuo pasirūpino mokyklos partneriai, Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro pedagogai, parengę įdomią ir kruopščiai apgalvotą programą. Stovyklautojai dalyvavo edukacinėse programose, kurių metu lipdė iš molio, vėlė dirbinius iš vilnos, kūrė animuotus siužetus bei muzikavo orkestre. Mokiniai keliavo po vaizdingas Molėtų apylinkes, mėgavosi ramiu poilsiu gamtoje, lankėsi unikaliame Lietuvos etnokosmologijos muziejuje, o drąsiausi dar ir įlipo į 36 m aukščio Labanoro regioninio parko apžvalgos bokštą. Veikdami kartu vaikai susibičiuliavo ir tapo viena darnia bei šaunia komanda. Tad nenuostabu, kad paskelbus stovyklos uždarymą ir įteikus dalyviams diplomus, stovyklautojai neskubėjo skirstytis – linksmai bendravo su naujais draugais, aptarinėjo patirtus įspūdžius ir kūrė būsimų susitikimų planus. Tikimės, kad dar šiais metais galėsime organizuoti bendrą visų trijų partnerių stovyklą.

 

Projekto “SEE ME” /LLI-436 veiklos finansuojamos pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Read more
8 January 2021

The first results of the pilot testing of educational training programs

Visagino „Verdenės“ gimnazijoje ir Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centre prasidėjo edukacinių programų testavimas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“/SEE ME/LLI-436.

Visagino “Verdenės” gimnazijos mokytojų sukurtos edukacinės programos ,,Linksmasis orkestrasˮ prioritetas – pagarba kiekvienam dalyviui ir jo individualumo atskleidimas. Programos testavime dalyvauja 10 vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais.
Edukacinėje programoje vykstantys muzikiniai ieškojimai yra įdomūs ir smagūs, atitinkantys kiekvieno dalyvio suvokimo galimybes. Muzika – puiki priemonė, padedanti vaikui susipažinti su jį supančia aplinka ir lavinanti jo  vaizduotę. Muzika leidžia išreikšti vidinius išgyvenimus, mintis, jausmus bei sudaro sąlygas muzikos kalba bendrauti su pasauliu. Muzikavimas skatina vaikų saviraišką, lavina atmintį, smulkiąją motoriką, kalbą, dėmesį. Programoje taikomi įvairūs edukaciniai metodai: teatriniai žaidimai, atsipalaidavimo pratimai, improvizacijos.  Nesudėtinga grojimo muzikos instrumentais technika, garsų bei tembrų įvairovė leidžia kiekvienam dalyviui tapti atlikėju. Muzikinius numerius lydi teminiai pokalbiai, vaikai žaisminga forma supažindinami su muzikos instrumentais. Šios edukacinės programos metu dalyviai praktiškai patiria muzikos terapijos poveikį, atranda save bei atskleidžia savo muzikinius gebėjimus, ugdo kūrybiškumą.

Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro komanda nuoširdžiai džiaugėsi, kad jų mokiniai gali išbandyti naujas medžiagas ir eksperimentuoti, kuriant meniškus rankdarbius bei pritaikyti juos aplinkos dekoravime. Mokymo programa “Vilnos magija “taip pat siekiama skatinti domėjimąsi ir pagarbą tautiniam amatui. Praktinis mokymasis prasidėjo nuo mokymosi išgauti rutulio formą, jį formuojant ir veliant sausuoju ir šlapiuoju būdu. Sauso vėlimo technika – veliama naudojant specialias adatas su mažomis įpjovomis. Badant vilną, adata užkabina plaukelius, jie sukišami vis giliau. Taip gaminys
tvirtėja ir susivelia. Šis būdas naudojamas gaminant žaislus, papuošalus, paveikslus.

Vėliau išbandant ir testuojant plokštuminio vėlimo techniką mokiniai mokėsi pešti ir kloti vilną kuo lygiau, kad neliktų skylių. Iš pradžių veiksmai atliekami su pagalba, o vėliau ir savarankiškai programos dalyviai vėlė plokštuminius interjero gaminius. Mokinių rankomis nuveltos dekoracijos – šilti , auksiniai, rausvi margalapiai iš vilnos sušildė ir papuošė specialiojo ugdymo centro interjerą.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

 

Read more
16 October 2020

First drafts of educational-training programs for disabled children are ready for testing

2020 year has brought a lot of uncertainties, restriction and stress for all project “SEE ME”/LLI-436 partners, but despite all the difficulties, all partners has successfully finished the creation of educational-training for disabled children.

The created programs are very different, but all of them are very useful and perform educational, entertaining, recreational functions; they help the children be involved into the activities of the community. While participating in educational activities, children‘s attentiveness, honesty, patience, and endurance are developing, culture of communication is forming, benign conditions for the child personality increase is creating.

Lead partner Visagino “Verdenės“ gymnasium has created two educational training programs: “Cinema/animation studio” and “Orchestra”.

“Cinema/animation studio” program is designed to enable children to experiment, test new forms of activity and ways of knowing, develop their creative powers, acquire new skills, learn to communicate and collaborate. Children  will create fairy tales, stories, animations and sounds. Outside activities are planned: children will watch the birds, other wildlife phenomena and create videos about it.

Music studio “Orchestra” aims to facilitate positive changes in behavior and emotional well-being and is essentially a social activity involving communication, listening and sharing, performing for other people. By developing creativity, self-expression, vigilance, self-sufficiency, children will learn how to regulate their behavior.

Partner Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centras prepared two educational programs “Dealing with wool”, “Ceramics and Clay Therapy”.

One of the most important areas of education for children with disabilities is the development of visual and touches sensations. Students will  develop fine motor skills and cognitive abilities: children will not only see contrasts, separate colors, shades, shapes and sizes of items, their quantity and place in space, but they also will feel the texture of materials.

Dagdas novada pašvaldība also prepared two educational programs – “Young researchers of nature”, “Fitness and mind therapy”.

Outside activities are very important for children with special needs. The programs will teach them how to become researcher of nature – students will learn how to recognize and evaluate certain natural phenomena and processes, learn how to use research skills to solve problems, how to conduct research, express their opinions, draw conclusions, participate in discussions.

The pilot testing of the programs with target group will start in November.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
28 September 2020

SECOND PARTNER’S MEETING

2020 m. rugsėjo 11 d. įvyko projekto, „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“/SEE ME/LLI-436 skirto gerinti socialinės švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas ir patobulintas socialinės integracijos priemones pasienio Latgalos ir Utenos regionuose, darbo grupės posėdis ZOOM platformoje. Dalyvavo Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos, Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro bei Dagdos savivaldybės komandos.  Projekto partneriai dalinosi pasiekimais, su kokiais iššūkiais susiduria bei gvildeno kitus aktualius klausimus.  Daug buvo diskutuota apie edukacines programas. Pedagogai pasidalino idėjomis, mintimis bei edukacinių programų rengimo patirtimi. Ypač daug dėmesio sulaukė profesinio orientavimo programa, skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Ši programa  padės vaikams ugdyti savanorystės įgūdžius, mokys gailestingumo ir atjautos.

Aptartas ir dar vienas labai svarbus klausimas –  tai projekto rudens veiklos.  Deja numatytos veiklos nukeliamos, nes situacija dėl COVID-19 nesikeičia, todėl suplanuotus darbus tenka koreguoti. Nors esama situacija nedžiugina, tačiau posėdžio dalyviai nusiteikę optimistiškai ir  išsiskirdami vieni kitiems linkėjo sveikatos, neišsenkančios energijos ir sėkmės.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
20 September 2020

SUCCESSFUL COMPLETION OF INFRASTRUCTURE WORKS IN VISAGINO “VERDENĖS” GYMNASIUM

Visaginas “Verdenė” gymnasium has successfully completed project infrastructure works and welcomed the new school year with repaired and adapted classes and a new outdoor class.

LT:

Visą vasarą Visagino „Verdenės“ gimnazijoje virė darbas. 2020 m. birželio 16 d. pasirašyta sutartis su UAB „Evikonas“ atstovais dėl projekto „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“/SEE ME/LLI-436 patalpų remonto darbų vykdymo bei lauko klasės įrengimo.

Nepaisant trumpo darbų atlikimo termino, kaip ir buvo planuota, Visagino „Verdenės“ gimnazija naujus mokslo metus pasitiko su atnaujintomis ir pritaikytomis klasėmis bei įrengta lauko klase.

Džiaugiamės, kad laiku galime vykdyti suplanuotas veiklas, nes projektas SEE ME turtingas įdomiomis ir įvairiapusėmis veiklomis. Kitas etapas – tai suremontuotų klasių įrengimas bei naujų, sukurtų edukacinių programų testavimas jose.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

   

Read more
30 May 2020

Project SEE ME kick-off meeting

2020 m. gegužės 26 d. įvyko pirmasis projekto darbo grupės posėdis per ZOOM platformą. Deja, COVID-2019 pandemija pakoregavo partnerių planus ir buvo nuspręsta atidėti gyvus susitikimus iki karantino atšaukimo abejose šalyse. Primename, kad projektas skirtas gerinti socialinės švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas ir patobulintas socialinės integracijos priemones pasienio Latgalos ir Utenos regionuose.

Nuotoliniame posėdyje dalyvavo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje projekto darbo grupės atstovai, Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro projekto įgyvendinimo komanda bei Dagdos savivaldybės projekto darbo grupės atstovai.

Susitikimo pradžioje partneriai pasidžiaugė, kad projekto idėjos buvo palankiai įvertintos ir projektas gavo finansavimą, nepaisant labai didelės konkurencijos.

Posėdžio metu buvo aptartos projekto veiklos, planuojami projekto rezultatai bei veiklų tvarkaraštis, įvertinti finansiniai įsipareigojimai, sutarta dėl bendrų veiklų. Visi partneriai sutiko, kad dėl pandemijos šiais metais labai rizikinga organizuoti vaikų stovyklas, todėl buvo nuspręsta perkelti šių veiklų įgyvendinimą rudeniui. Projekto komanda tikisi, kad pirmą stovyklą bus galima organizuoti rudens atostogų metu.

Artimiausiu metu Visagino „Verdenės“ gimnazija pradės vykdyti infrastruktūrinius projekto darbus – tai klasių atnaujinimas ir pritaikymas būsimoms veikloms bei lauko klasių įrengimas.

Kitas partnerių darbinis susitikimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, jei koronovirusas vėl nepakoreguos planų.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Read more
More articles

The main and most important project result for all partners is improved quality of life of disabled children thought formation of favorable conditions for children with special needs to learn, to be active, to be included and to live fulfilled and visible life.

During the project implementation educational premises in Visaginas “Verdenės” gymnasium were improved.

   

All partners have set up an outdoor classes near the buildings. The outdoor classes are being used not only for implementation of educational activities of the project, but and for regular lessons as well as implementation of professional orientation programs and other outdoor activities. The outdoor classes significantly help to achieve one of the main goals of the project – to help disabled children “be seen”.

 

6 non-formal educational programs and 3 professional orientation programs for children with special needs were created by partners. The programs “Design”, “Young Nature Explorers” and “Fitness and Mind Therapy” were developed and tested in Dagda. “Fun Ceramics”, “Wool Magic” and “Young Nature Explorers” in Molėtai and “Fun Orchestra”, “Cinema/animation” and “Volunteering” were prepared by Visaginas teachers.

The full versions of the programs can be found here:  programs.

All programs were pilot tested during project implementation period, the participation in educational-training programs was very useful for disabled children as it helped them to form knowledge, attitudes, culture of communication as well as helped develop children’s attentiveness, honesty, patience, and endurance. The participants of the programs proved themselves at creative activities, were able to satisfy their cognitive and educational needs, developed skills in arts and crafts, enjoyed interesting and meaningful time and relax which is of a great importance for a developing personality. It is important to involve in learning not only students’ mind but also their feelings and senses. The professional orientation programs are innovation in in our regions as no professional orientation programs are applied for disabled children earlier. The programs proved to be very useful for disabled youth as it opened new horizons for the future in labour market for them and also proved that there is no boundaries for their want to learn and be useful for society.

New educational training and professional orientation programs will be widely spread among other stakeholders (NGO, other schools and educational centers) and used as a part of curriculum in project partners organizations.

The new social measure “Family Club” brought together families raising disabled children, helped parents get more involved in their children’s lives, solve personal and educational problems, and created excellent conditions for communication with other families. During project implementation, more than 30 families had a chance to get a professional consultation from psychologists and social assistant, who helped them solved different problems and strengthened their understanding of the children.

Despite the Covid pandemic restrictions, the partners were able to organized a lot of fun and useful educational events for disabled children. Four summer camps, two in each country, which offered broad opportunities for contextual learning and social integration. Children parents confirmed that summer camps were life changing experience for children – most of them left home without parents for a first time, first time took care of themselves, first time found friend outside their regular social circle.

6 educational trips to different interesting locations in Utena and Latgala region were organized to enhance disabled children social skills,  help them  learn visually, gain confidence, concentrate easier, and improve intellectually.

Disabled children also participated in Molėtai, Visaginas and Dagda towns festivals, where they presented their learnt skills – played in Orchestra, sold different souvenirs and communicated with towns citizens. For partners it was especially important to organize the opportunity for the towns’ societies to get to know people with intellectual and other disabilities, to get rid of certain stigmas, to overcome the fears of ignorance.

In overall, more 160 disabled children participated in educational activities such as four summer camps (two in Lithuania, two in Latvia),  6 educational trips, three town’s festivals in Dagda, Visaginas, Molėtai, testing of educational-training programs “Young Nature Explorers” and “Fitness and Mind Therapy”, “Fun Ceramics” and  “Wool Magic”, “Fun Orchestra”and “Cinema/animation” as well as in professional orientation programs “Design”, “Young Nature Explorers” and “Volunteering”. More than 40 teachers and teachers’ assistants who worked with children during project implementation improved their qualification, more than 30 families participated in Family club activities and received individual and group consultations.

 

 

 

 

 

 

Last updated: 28.05.2024 23:14